Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×

Värderingar och visioner

Vision

Your vision is our mission.

Vår vision är att förstå vad varje kund vill uppnå. Först då kan vi skapa den funktionella och strategiska helheten som krävs för att tekniken ska vara den kraft som driver ditt företag framåt.

För att kunna ge bra råd och leverera kvalitativa tjänster måste vi känna våra kunder väl. Vi behöver veta vilken vision de jobbar mot, deras ambitioner, samt vilka utmaningar de står inför, både idag och i framtiden.

Vi lever i en föränderlig tid – där förändringarna drivs av teknik. Våra kunder ska uppleva att vi är en partner som både kan säkerställa en god och stabil drift av dagens IT-system, och som ger råd om hur man ska kunna utnyttja framtida möjligheter – både inom IT-drift, molntjänster, säkerhet och digitalisering.

I en allt komplexare värld blir våra IT-experter dirigenter för utvecklingen och ser till att alla system och behov spelar felfritt tillsammans. Vi är både en pålitlig partner inom säker IT-drift, samt de främsta rådgivarna för nya affärsmöjligheter, som hjälper kunderna att se de möjligheter som finns.

Visolit ska vara kundens partner, och vårt motto är "Every challenge needs a partner". Oavsett vilka IT-utmaningar som kunderna står inför ska Visolit vara partnern man föredrar.

Med omfattande professionell kunskap kring intelligenta molnlösningar, digitalisering och säkerhet, hjälper vi kunderna att utnyttja dagens och morgondagens lösningar. 

Våra värderingar Embrace Knowledge, Achieve Together och Empower Change betyder mycket för oss och är en del av Visolits vardag, både i vår egna organisation och mot våra kunder.

Policy:

Visolit ska leverera IT-tjänster med informationssäkerhet, kvalitet och miljömässig hållbarhet i alla aktiviteter och agerar enligt lagstiftning och avtal.
  • Visolit ska skydda konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av kund- och personlig information.
  • Visolit har processer med kontinuerlig förbättring för att öka kundnöjdheten och företagets vinst.
  • Visolit hanterar och minskar vår miljöpåverkan.
Visolit är certifierade enligt ISO 9001/27001/14001. Styrsystemet blir kontinuerligt reviderat och certifierat av DNV GL. 


Visselblåsare:

Visolits anställda, kunder, leverantörer och andra kan använda sig av vår visselblåsar-process för att förhindra och identifiera olaglig och/eller oetisk överträdelse av företagets policys/regler, nationella lagar, förordningar eller hot mot allmänintresse/nationell säkerhet, bedrägeri och korruption. Eventuella problem bör riktas till vår företagsadvokat. Visslaren kan, om så begärs, förbli anonym.

Visolits advokat:
Jon Schultz
Mobil: (+47) 91 70 75 00
Mail: js@advokatsenteret.no
Adress: PB 323, N-1301 Sandvika


Styrsystem:

Visolit är certifierade enligt ISO 9001/27001/14001. Styrsystemet blir kontinuerligt reviderat och certifierat av DNV GL. 

Vad kan vi göra för dig?

Hör av dig till oss på Visolit

Visolit vill alltid överträffa dina förväntningar. Våra professionella lösningar gör IT enkelt och skapar mervärde och lönsamhet för alla våra kunder.