Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×

Om Visolit

Visolit lanserades som ett nytt namn den 21 januari 2019, och ersatte då TeleComputing och namnet på deras förvärvade företag. Marknaden har förändrats mycket sedan vi startade 1997. Behoven ute hos kunderna har förändrats totalt, och även vi har varit i kontinuerlig utveckling hela vägen.

Efter att företaget utökats genom organisk tillväxt och förvärv av viktiga resurser och kompetenser föll det sig naturligt att skapa en ny, gemensam identitet för alla bolag. Vi önskade oss ett nytt namn som kunde berätta mer om vilket företag vi har utvecklats till, och vad vi levererar till våra kunder.

Visolit är ett konstruerat namn, och en försvenskad version av ordbilden “We solve IT”.

Namnet anspelar på att vi tillsammans löser kundens utmaningar inom IT ("vi löser det") – och därför valde vi Visolit. Det är ingen slump att de första två bokstäverna i det nya namnet är VI. Visolit ska vara kundens partner, och vårt motto är "Every challenge needs a partner". Oavsett vilka IT-utmaningar som kunderna står inför ska Visolit vara partnern som man föredrar. Detta gäller både teknikutveckling, digitalisering och företagets resa till molnet. Samtidigt förmedlar namnet både pålitlighet och förtroende, och drar paralleller tillbaka till vår bakgrund, och hur tillit är en grundläggande del i allt vi gör.

Visolit är en snabbväxande teknikkoncern som har stärkt sin geografiska närvaro i hela Norden. Vi har kunder inom offentlig sektor, säkrat upp våra branschkunskaper och stärkt vår position som en partner för hybrida molntjänster och digital transformation på hela den nordiska marknaden. Detta innefattar även ett utökat tjänsteerbjudande inom konsulttjänster, säkerhet, integreringar och produkter.

Visolit ägs av IK Investment Partners.

Every challenge needs a partner
Vårt motto är "Every challenge needs a partner". Detta innebär att, oavsett vilka IT-utmaningar som kunden står inför ska Visolit vara partnern man föredrar. Detta gäller både teknikutveckling, digitalisering och resan till molnet. Vi tror på potentialen i att omfamna och dela kunskap, styrkan i att uppnå gemensamma mål, och möjligheterna som kommer med förändring och utveckling.

Därför är våra kärnvärden Embrace knowledge, Achieve together och Empower change.
Värderingar och visioner
Pionjärer

Innovativa och revolutionerande

Visolit har lång erfarenhet av att leverera kvalitetslösningar till den nordiska marknaden, och sedan starten 1997 har vi skapat affärsvärde för företag som befinner sig i en ständigt föränderlig teknisk omvärld. Visolit var först med att leverera IT-drift helt via internet, och genom åren har vi skapat oss en unik position som molnleverantör med en stark branschkunskap som kommer alla våra kunder till nytta.