Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Western Bulk

Investerar i innovation och teknik

Western Bulk arbetar globalt med frakt av torrbulk och har huvudkontor i Oslo och finns också representerat i Singapore, Seattle, Santiago och Casablanca. Företaget har en portfölj av skepp som hyrs ut för transport åt olika kunder över hela världen, antingen på kontraktsbasis eller specifikt inom torrbulkmarknaden. I korthet erbjuder Western Bulk en optimal transporttjänst genom att matcha last med fartyg.

2018 transporterade Western Bulks flotta bestående av 151 fartyg hela 37,6 miljoner ton torrbulk för mer än 300 lastkunder över hela världen!

Torrbulk är allt från stål till färdiga produkter som kommer i “bulk”. Det kan vara kol, cement, mineraler eller spannmål. Western Bulk har 120 anställda globalt, varav 60 personer arbetar på huvudkontoret i Oslo.

Western Bulk använder Visolit som sin teknikpartner och driftleverantör, en kundrelation som började 2014 och ett samarbete som nyligen förlängdes i ytterligare tre år.

Western Bulk blickar konstant framåt och har gjort stora framsteg på teknikfronten de senaste åren. Martin Hjelle, Head of Technology och Digital Strategy på Western Bulk, understryker att flytten till molnet är avgörande för Western Bulks innovation och nytänkande.

Hjelle har tagit med sig företaget genom en satsning på teknik, processer och kultur och Visolit har assisterat Western Bulk i molnresan. - Vi har arbetat oss upp till den nivå där vi bör befinna oss som ett globalt företag. Vi är verksamma i en konkurrensutsatt och global industri där mycket förändringar sker. Därmed måste vi också ha system, kultur och teknik som är redo för framtidens möjligheter, säger Hjelle. 

[CHECKLISTA] 7 TIPS FÖR DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING

Branschen för torrbulk förändras

Branschen blir allt mer transparent och den unika kunskap vi hade tidigare om marknaden är mer synlig för andra och blir mer och mer en “vanlig handelsvara”. I container-branschen kan man räkna ut vad det kostar att frakta en container från hamn till hamn. Gäller det bulk är det inte lika enkelt. Vår bransch blir också digitaliserad och för att överleva i ett sådant verksamhetsområde måste du arbeta smart och effektivt.

Min roll som Head of Technology är tudelad, det handlar om att “utnyttja” och “utforska” – på engelska exploit and explore. Att utnyttja det befintliga och förbättra det, handlar om att se på och optimera dagens affärsmodell. Hur kan vi förbättra och förenkla infrastrukturen och få systemen att bli bättre, mer robusta och stabila? Att utforska handlar istället om att hitta nya sätt att arbeta på, nya affärsmodeller, och att testa ett helt annat mindset. Att se framåt är nyckeln här, förklarar Hjelle.  

Investerar i innovation och teknik

Western Bulk har det senaste året moderniserat sina system med de bästa systemen på marknaden, samtidigt som de investerar i framtida möjligheter och blickar framåt. Strategin är att förenkla och vara mer robusta – det ska också vara enklare att integrera i befintliga system.

Får flexibilitet hos Visolit

Hjelle betonar att flexibilitet är viktigt för Western Bulk, och att de därför valde Visolit som teknikpartner. - Vårt utforskande tankesätt förutsätter flexibilitet, och vi behövde en partner som inte placerar oss i en fyrkantig låda när vi och branschen i sig förändras konstant. Vi måste ha flexibiliteten att röra oss snabbare än andra. Med Visolit valde vi en strategisk partner – och det är inte en hygienfaktor för oss. Vi vill inte binda oss till en bestämd molnleverantör eller plattform. Det kräver en hel del av en leverantör, både gällande kompetens när det handlar om att göra förändringar inom den egna organisationen, och att faktiskt ha en vilja att vara med på resan. Förändringstakten är också viktig då vi har genomfört många förändringar de senaste åren. 

Vi har börjat använda molntjänsten Office 365 och samarbetsverktyget Teams har lanserats. Andra förändringar vi infört är One Drive, Sharepoint, Exchange Online, och användning av Flow och Forms. Kärnsystemen har flyttats till molnet och alla system är integrerade, något som är enklare i molnet. Tidigare behövde vi lägga tid på att planera in tester och utrullning, nu fokuserar vi istället på vilken funktion vi vill utveckla samt vår leverantörshantering. Vi har flyttat fokus från drift till hur man arbetar smartare och innoverar, säger Hjelle.

Visolit tillhandahåller nu molntjänster i Azure, och i tillägg till detta en rad olika tjänster inom molnoptimering, backup, nätverk, certifiering och inte minst kundservice dygnet runt.

Kunnig kundservice är avgörande 

Visolits kundservice var också viktig i valet av leverantör. - Kundservice är viktigt för oss som en global aktör som arbetar dygnet runt. Vi är beroende av en professionell och kunnig kundservice som alltid är tillgänglig. Därför var certifierad kundservice med kompetenta konsulter viktigt för oss när vi valde Visolit. Fartygen stannar inte eller tar semester. Därför måste vi också ha en kundservice som är inställd på detta. Vi behövde en partner som hade förmågan att bygga upp kompetens och ge support när vi behövde det. Samtidigt var det viktigt för oss att våra anställda kunde erbjudas kundservice via chatt, berättar Hjelle.

Hjelle berättar att Western Bulk vill spendera tid på strategiska förbättringar av kundservice. - Vi överlåter supporten till Visolit så att vi kan lägga vår tid på att se över vilka typer av supportförfrågningar som är viktigast för verksamheten, och arbeta strategiskt med vår leverantör, säger Hjelle.

Hjelle säger att parterna slutar med traditionella driftmöten och att samarbetet istället mer ska handla om att hitta förbättringar. - Vi kommer att ha teknik- och förbättringsmöten med Visolit där det handlar om nya produkter, innovationer och vad vi kan förändra. Detta är vad man kan kalla ett framtidsinriktat samarbete.

Chefen för Visolits nordiska kundservice, Odd Fronth-Andersen, berättar att det är både givande och utvecklande att arbeta tillsammans med en kund som Western Bulk.

- Tillsammans med Western Bulk har vi ytterligare förbättrat vårt sätt att arbeta med kompetenshöjning. Vi har i nära dialog utarbetat en “certifierings-körning” för alla våra supportkonsulter som ska arbeta med Western Bulk. Vi måste ha en god förståelse av företaget och branschen, men också förstå kundens framtidsvision med molnbaserade lösningar. Vi använder olika inlärningsmetoder som till exempel klassrumsundervisning, e-lärande och case innan vi avslutar med en “examen”. Dessutom har vi lagt vikt vid kommunikation via chatt dygnet runt då denna kanal var extra viktig för Western Bulk, förklarar Fronth-Andersen.

Western Bulk är ett företag som är genuint intresserade av service, förbättring och utveckling. Samarbetet med Western Bulk är viktigt för oss och det har gett oss en stark möjlighet att vidareutveckla oss som kompetens- och kundservicepartner för våra kunder, berättar Fronth-Andersen vidare.

Var nyfiken!

Hjelle har en bakgrund från konsultbranschen och har tidigare arbetat med affärer och innovation i flera olika branscher. Han är utbildad civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi och data. Hjelles råd till alla som vill hålla sig uppdaterade inom branschen är att vara nyfikna. - När jag ska anställa någon brukar jag fråga “Vad är det senaste du lärde dig?”. Det lönar sig att vara uppdaterad på vad som händer i molnet, gå onlinekurser och vara “hands-on” när det gäller teknik, fortsätter Hjelle.

Western Bulk anställer nu en egen molnarkitekt för att få ännu bättre fart på och utforska arkitekturbiten. - Vi kan köpa många system som visar signaler om vad som händer på marknaden, men vill vi verkligen bli datadrivna i branschen måste vi kunna knyta samman signaler, system, data och vår modell så att vi kan förutsäga vart vi befinner oss och möjligheterna framåt. Kopplingen mellan vilken risk vi är villiga att ta imorgon hänger samman med hur mycket risker vi tar idag. Vi kommer även att bygga saker i Amazon WS och vi behövde en partner som kan hjälpa till med att säkerställa att det flyter på oavsett molnplattform. Den hjälpen får vi från Visolit, säger Hjelle.

“- Vi kommer att ha teknik- och förbättringsmöten med Visolit där det handlar om nya produkter, innovationer och vad vi kan förändra. Detta är vad man kan kalla ett framtidsinriktat samarbete.”,
Martin Hjelle, Head of Technology och Digital Strategy på Western Bulk
Vad kan vi göra för dig?

Hör av dig till oss på Visolit

Tillsammans går vi igenom dina behov och hjälper till att vidareutveckla dina system för att kunna möta morgondagens utmaningar.