Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Frende Forsikring

Frende Forsikring förnyar avtalet:
–Bra samarbete är en styrka

Frende Forsikring har en stor intern IT-avdelning med över 50 utvecklare, testare, arkitekter och tekniker. Men infrastruktur och drift har de outsourcat till Visolit.

Frende är ett av Norges snabbast växande försäkringsbolag och ägs av stora och små sparbanker runt om i landet. Att våga utmana försäkringsbranschen och tänka nytt kring försäkringar har varit en drivkraft för verksamheten ända sedan företaget grundades för 14 år sedan.

Försäkringskoncernen har varit kund hos Visolit sedan 2009 , då Frende valde att flytta infrastrukturen och driften över till Visolit. I december 2020 förlängde bolaget avtalet med ytterligare tre år.

– Det fungerar bra och därför fortsätter vi med Visolit som IT-leverantör. Långa och goda relationer med våra viktiga leverantörer är en styrka. När vi gjorde en grundlig genomgång av IT marknaden för tre år sedan hittade vi inga konkurrenter till Visolit som varken var bättre eller billigare, säger Hallvard Natvik, IT-direktör på Frende Forsikring.

Natvik sitter i koncernledningen i Frende Forsikring och anser att teknik är en möjliggörare för vidareutveckling av företaget. Han är därför fast besluten att bygga upp ett gott samarbete med sina strategiska partner.

Hur hittar du vägen i djungeln av molntjänster?

Ny teknik revolutionerar försäkringsmodellen

Med över 250 000 kunder på privat- och företagsmarknaden och en vision om att utmana försäkringsbranschen vill de ständigt modernisera sin prissättning och leverans av tjänster.

– Alla som köper försäkringar måste få ett pris. Traditionellt har detta pris baserats på schablontabeller. Det vill säga du listar till exempel bilmodeller längs en axel och motorvarianter längs en annan, med ett pris i varje cell. Detta pris multipliceras sedan med en matris för kön, ålder och adresser. Resultatet är ett pris som definieras av mycket tydliga faktorer, säger Natvik.

Hallvard Natvik Eilif Hatletveit Bjørn Erik Gjerde

Hallvard Natvik (fv), Eilif Hatletveit (leder fagsystemer) og Bjørn Erik Gjerde (IT-driftsansvarlig).

Denna modell vill Frende Forsikring modernisera med hjälp av digitala lösningar och, så småningom, sakernas internet (IoT). På så sätt kan försäkringsbolaget bidra till att förhindra och förebygga skador, istället för att begränsas till kompensation först efter att skadan redan har inträffat. Detta är en digital transformation som kommer att kräva infrastrukturleveranser från en IT-leverantör som Visolit.

– Vi tillhandahåller i allt högre grad tjänster som hjälper till att förebygga incidenter och vi kommer att beräkna våra priser utifrån flera parametrar för att göra en bättre riskbedömning. Det kommer att kräva användning av ny teknik, IoT, data och integrationer. Och bra samarbetspartners– inte minst, säger han.

Datadriven teknik gynnar kunderna

En annan fördel med mer datadrivna och moderna försäkringsberäkningar är att det har blivit möjligt för Frende Insurance att använda bedrägeriövervakning och bedrägerifilter. Detta kommer till exempel att fånga försök att öka täckningen på ett försäkringsobjekt och sedan rapportera skador kort därefter.

–Användningen av ny och datadriven teknik gynnar alla våra kunder, säger Natvik och syftar på en branschanalys som visat att cirka 10 procent av försäkringspriset går till att täcka omotiverade fordringar.

Förutom att Frende Forsikring omprövar riskbedömningar och prissättningsmodeller står kundupplevelsen alltid i centrum.

– Våra kunder ska få en bra och integrerad upplevelse i internetbanken och i mobilen. Det ska vara enkelt att uppdatera förändringar i sin försäkring direkt i internetbankslösningen, säger Natvik.
.

Lätt och flexibel infrastruktur

Försäkringskoncernen har tre affärskritiska system - och utöver dessa har Frende Insurance ett rådgivnings- och självbetjäningssystem som driftas hos Visolit.

– Alla våra kärnsystem levereras som ASP-lösningar och vi äger praktiskt taget ingen infrastruktur själva vilket gör oss väldigt anpassningsbara säger Natvik.

Han tvivlar inte på att detta flexibla tillvägagångssätt för IT-drift och infrastruktur är mycket fördelaktigt för Frende.

När företaget flyttade sitt huvudkontor och 200 anställda från Fyllingsdalen till Jonsvollskvarteret i Bergens centrum 2016 var det enkelt. Det enda den behövde göra var att koppla ur nätet i Fyllingsdalen och koppla in det igen i centrum.

– Det var världens enklaste omlokaliseringsprojekt ur ett IT- och infrastrukturperspektiv, säger Natvik.

Levererar bra service till över 300 hemmakontor

Det var också enkelt för företaget att flytta över alla anställda till hemmakontorslösningar när Coronapandemin drabbade landet våren 2020.

IT miljøbilde Frende forsikring

– Vi hade precis implementerat Office 365 och hade en extremt lätt infrastruktur. När alla blev uppmanade att jobba hemifrån var det inga problem för personalen att fortsätta hantera ansökningar hemifrån. Det enda bekymret vi hade var bredbandsuppkoppling till de anställda, säger han och tillägger att kundnöjdheten och servicen i Frende har fått toppresultat i branschmätningar under hela pandemin.

Slutligen betonar Natvik att det finns stora fördelar med att ha all infrastruktur hos en IT-partner som Visolit om det finns behov av att hantera oönskade säkerhetsincidenter.

– Vi har haft ett gemensamt incidentteam som har fungerat väldigt bra. Visolit har gett oss goda råd om vilka säkerhetslösningar vi ska välja, säger Natvik.

Läs mer: Kontinuitet och säkerhet: Hur säkrar du digitala tillgångar och kritiska system?

Övergången till molnbaserad infrastruktur

Frende Insurance har för närvarande inte en helt molnbaserad infrastruktur för alla affärsområden. Enligt Gartner migrerar 50% av företagen sin IT-infrastruktur till molnet på grund av kostnader. Natvik betonar att Frende Forsikring har ett så bra avtal med Visolit idag att kostnadsbesparingar inte är ett centralt argument. Snarare är det behovet av mer flexibilitet som kommer att vara avgörande när företaget bestämmer sig för att migrera resten av verksamheten till molnet.

–Idag behöver vi inte den flexibiliteten. Vi har inga plötsliga toppar i trafiken till vår webbplats. Försäkringar är fortfarande inte så spännande att våra användare loggar in på våra webbplatser hela tiden, säger han och tillägger att Frende har en del infrastruktur i molnet. Detta gäller bland annat CMS, byggservrar och andra tekniska tjänster där belastningen varierar i linje med utvecklingsverksamhet m.m.

– Vi är övertygade om att vi kommer att ha ny infrastruktur på plats inom de tidsramar vi behöver när det behövs, men just nu behöver vi inte en proaktiv molnmigrering eftersom Visolit erbjuder en så bra, stabil och kostnadseffektiv infrastruktur", säger Natvik.

Bra erfarenhet av virtualiserad infrastruktur på Visolit

De stora molnleverantörerna erbjuder Paas- och IaaS-tjänster vilket kan bli relevant för Frende i framtiden, men för att kunna dra nytta av dessa tjänster måste de applikationer som Frende använder anpassas till den plattformen.

– Att migrera våra lösningar till PaaS kräver att vi själva bygger om applikationerna vilket är en stor investering för oss", säger Natvik.

Frende Forsikring värderar alltid investeringar mot nytta. Idag får företaget den nödvändiga kostnadseffektiviteten och flexibiliteten genom att köra på Visolits virtualiserade infrastruktur.

Dessutom använder Frende vissa SaaS-lösningar som HR-system, e-learningsystem, integrationer och testverktyg, direkt av de enskilda leverantörerna.

– Det är ovanligt att vi köper en applikation som ska installeras hos Visolit. De flesta applikationer vi använder är SaaS lösningar som driftas hos respektive leverantörer. Hos Visolit driftar vi alla våra egna lösningar samt applikationer från leverantörer som ej erbjuder SaaS lösningar, säger Natvik.

Den dagen vi bestämmer oss för att lyfta våra egna lösningar till en PaaS-lösning på Microsoft Azure, till exempel, behöver vi goda råd från Visolit om arkitektur, samt hjälp till relevanta drifts- och övervakningsmetoder på den plattformen.

Gott samarbete i över 10 år

Kundchefen hos Visolit, Christer Danielsen, säger att samarbetet med Frende Forsikring alltid har varit transparent och betonar att Visolit-teamet som arbetar med försäkringsbolaget anser sig vara Frendes IT-avdelning. Natvik håller med om att samarbetet är mycket givande.

– Vi har haft ett bra samarbete under många år. Under den tid vi har samarbetat med Visolit har det i princip inte varit några större avbrott– och vi har alltid hittat bra lösningar på utmaningar som uppstått, säger Natvik.

– För fyra år sedan fanns det en viss frustration bland våra utvecklare, men vi kom med förbättringsförslag vilket har lett till att Visolit har förnyat oss. Vi har också blivit mer disciplinerade, säger Natvik.

Han tillägger att kommunikationen mellan parterna är öppen, genuin och rak.

– Vi har hittat ett bra sätt att jobba. De som arbetar med infrastruktur hos oss är mycket glada över att arbeta med Visolit.

Hur hittar du vägen i djungeln av molntjänster?

Vad kan vi göra för dig?

Hör av dig till oss på Visolit

Tillsammans går vi igenom dina behov och hjälper till att vidareutveckla dina system för att kunna möta morgondagens utmaningar.