Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Filmstaden

Digital filminformation

Bakom ridån på Filmstaden skapar Visolit magi

Filmstaden växer och har en hög förändringstakt bakom skynket, vilket kräver en stabil IT-drift och en leverantör med väl fungerande förändringsprocesser. I Visolit har Filmstaden hittat en partner som sköter allt från arbetsplatstjänster till nya skräddarsydda lösningar för digital filminformation.

Netflix, TiVo och TV i molnet i all ära, men när svenskarna vill ha en riktig filmupplevelse är det fortfarande de stora biograferna som lockar. Landets största biografkedja Filmstaden äger och driver biografer på 22 orter i Sverige. Digitalisering av allt film- och ljudmaterial är bara en av de många förändringar som skett de senaste åren. En större grad av självservice i allt från biljettköp till information om filmer är också i antågande.

I juli 2012 gick Filmstaden in i andra generationens outsourcing med Visolit. Förändringar både i omvärlden och i den egna verksamheten som ledde till nya behov på IT-sidan var anledningen till att man gick ut i upphandling. Fokus låg på kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet, samt att få en mer snabbfotad förändringsverksamhet.

– Det var viktigt att få tillgång till standardiserade tjänster och processer grundade på en tjänstebaserad och flexibel affärsmodell. Självbetjäning var en annan viktig del för att minska kostnaderna och snabba upp hanteringen av användaradministrationen, säger Johan Rofors, IT- driftchef på Filmstaden.

Visolit sköter Filmstadens klient- och användarhantering för de 500 medarbetarna. Här ingår stationära och bärbara datorer samt tunna klienter. En av nyckelkomponenterna är Visolits självserviceportal Opus samt en On Demand-lösning som innebär att kunden betalar per användare och månad.

Visolit bidrar också med löpande teknisk rådgivning, samt har resurser på plats hos Filmstaden. Dessutom driftar Visolit ett antal servrar, både för applikationer och för databaser. Stödsystem och övervakningsdatorer i Filmstadens projekt att digitalisera film och ljud på samtliga biografer är en annan komponent i leveransen.

– En sak som är unikt med Visolit är den standardiserade tjänstekatalogen med fördefinierade priser. Det ger en flexibilitet för oss som kund. Befintliga tjänster som behöver anpassas väldigt lite eller inte alls för att kunna passa i ett helt nytt sammanhang ger en minimal projektkostnad för att driftsätta lösningarna. Visolit har dessutom en väl fungerande förändringsprocess, säger Johan Rofors.

För medarbetarna på Filmstaden betyder samarbetet med Visolit bland annat stabila och standardiserade arbetsplatstjänster. Ekonomiskt har samarbetet bland annat lett till förutsägbara kostnader utan överraskningar på fakturan. Filmstaden har 15 personer på den egna IT-avdelningen, en slimmad och duktig beställar-organisation, som numera sköter nätverksdriften, utveckling av försäljningssystemet och Business Intelligence.


Digital filminformation

Under hösten 2013 skapade Visolit en internetterminal, som stod utplacerad i ett par av Filmstadens biografer. Med terminalen kunde biobesökarna surfa till ett antal webbsidor för att söka information om filmer.

Istället för att som traditionen bjuder använda sig av skyltmaterial för att informera om filmerna, ville Filmstaden kunna använda en snyggare lösning, som dessutom är digital. Man hade tidigare gjort ett liknande projekt med Visolit med datorer som försatts i kioskläge. Den befintliga lösningen anpassades för att fungera på den nya hårdvaran. En projektledare från Visolit tog sig an utmaningen och redan efter en vecka fick Filmstaden ett färdigt förslag. Visolit hjälpte Filmstaden att montera och koppla upp lösningen på den nya biografen i Täby Centrum.

Lösningen fick ett positivt mottagande från biografbesökarna. Hela anläggningen är uppbyggd kring självservice med extra många biomater där besökarna kan köpa och hämta ut förköpta biljetter. 

"Visolit fungerar som en riktig partner och inte bara som en leverantör. De har verkligen lärt känna Filmstadens verksamhet och förstår våra behov."
Johan Rofors
Vad kan vi göra för dig?

Hör av dig till oss på Visolit

Tillsammans går vi igenom dina behov och hjälper till att vidareutveckla dina system för att kunna möta morgondagens utmaningar.