Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Attendo

Ett givande partnerskap där IT stärker verksamheten

 

Attendo är Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 24 000 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Sedan starten för 30 år sedan, har fler och fler kommuner valt att samarbeta med privata omsorgsföretag som Attendo på allt fler områden för att klara sina lokala omsorgsutmaningar. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige och kan förutom äldreomsorg också erbjuda omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS) samt individ- och familjeomsorg (IOF).

Attendo har Visolit som sin molnpartner och IT-leverantör, ett samarbete som har en lång historik och nyligen förnyades genom ett nytt relationsbaserat avtal mellan parterna. Visolit levererar drift av verksamhetskritiska applikationer, klienthantering och säkerhetslösningar. Vi fungerar även som rådgivare i frågor kopplat till utvecklingen av Attendos IT-verksamhet.

Oskar Hägglund är IT-chef på Attendo och betonar att syftet för IT-avdelningen är att skapa branschens bästa IT!Ladda ner guiden här

- IT är en viktig del av Attendos arbete med att få bästa omsorg per skattekrona, med den bästa kvaliteten. IT och teknologi är nödvändiga ingredienser i att nå det övergripande målet om att Attendo ska ha de nöjdaste kunderna, nöjdaste anställda, och att vi värdesätts av myndigheter och våra ägare, säger han.

Vidare berättar Oskar hur Attendo jobbar för att lyckas med just det, att säkra bästa omsorg per skattekrona.

-Vi stärker individen med det vi kallar individanpassad omsorg. Vi har planeringssystem som kan leverera omsorg baserat på vad individen faktiskt har behov av.

Han säger också att Attendo med hjälp av Visolit får snabbare digitalisering, och mer flexibla och stabila IT-lösningar som ger deras verksamhetschefer och omsorgspersonal mer tid med Attendos kunder och patienter.

- Den effektiva IT-plattformen vi får från Visolit, gör att vi blir mer effektiva, mer mobila och mer säkra.

Givande partnerskap med helhet och långsiktighet

Oskar Hägglund berättar hur ledorden för verksamheten är att det ska bli lätt att göra rätt.

- Attendos stab och IT-avdelning ska leverera IT-tjänster, så att alla anställda som gör ett fantastiskt jobb ute hos kund och patienter inte behöver vara IT-experter. Tekniken ska vara robust, skalbar och flexibel. Helt enkelt teknik som gör det lätt att göra rätt.

Samarbetet med Visolit sträcker sig många år tillbaka och sker genom ett relationsbaserat avtal, med goda och tydliga spelregler för relationen mellan parterna.

-Det är mer ansträngande att upprätthålla ett relationsbaserat avtal men det är mycket mer givande och det är ett riktigt partnerskap. Vi gräver inte i respektives fel, utan vi ser en helhet och långsiktighet i avtalet. Vi har etablerat nya samverkansforum, såsom arkitekturforum, säkerhetsforum och ekosystemforum för att Visolit ska få vara del i vår «digitala roadmap», tillsammans med övriga viktiga underleverantörer, berättar Oskar. 

Han säger också att Visolit har en hög förståelse för hur Attendo tänker och hur de planerar framåt.  hur vi tänker och hur vi planerar framåt.

- Visolit ska också hjälpa oss på vår digitaliseringsresa och då krävs det en hög förståelse för behovet, för att Attendo ska bli en ännu bättre verksamhet, säger Oskar Hägglund.

Det goda samarbetet mellan Attendo och Visolit är en förutsättning för att målsättningarna ska lyckas. Visolits skalbara plattform kombinerat med en IT-arkitektur präglat av ett datadrivet arbetssätt möjliggör en mobil och kollaborativ kultur för Attendo. Samarbetet förutsätter god informationssäkerhet och respekt för den personliga integriteten för Attendos användare,  där Visolit och Attendo tillsammans tar en tydlig utgångspunkt i slutanvändar- och kundperspektivet.

Värdet av att se med egna ögon

Oskar Hägglund nämner även värdet av att se «med egna ögon» hur dom olika verksamheterna i Attendo fungerar.

- Alla anställda inom IT måste göra praktik ute hos verksamheten, minst två gånger per år. Vi sitter inte bara bakom en skärm, utan besöken ute hos verksamheten är nödvändiga för att förstå verksamheten som helhet. Man måste ha insikt i den operationella vardagen. Det är en viktig ledarskapsfilosofi hos oss på Attendo, säger han. 

Framtidsbild: Digitalisering och automatisering

Oskar Hägglund tänker alltid flera år framåt och har en tydlig strategisk plan. På Attendo arbetar man datadrivet och målet är att skapa branschens bästa IT. Målet med samarbetet med bland annat Visolit är att skapa branschens bästa IT, med maximal kvalitet. 

- Vi har 16 medarbetare som arbetar med att utveckla IT-plattformen och cirka ytterligare 30 personer som arbetar med IT ute i vår förvaltning. Det inkluderar bl a systemförvaltare och systemägare ute i vår administration, samt lokal support.

Oskar fortsätter: 

-Den som har den bästa digitala plattformen kommer att vinna - och kommer ha bäst möjlighet att leverera den mest eftertraktade vården. I den digitala plattformen har man arbetssätt, och informationsdelning mellan verksamheter som inte träffar varandra i det dagliga. Det gör att man i större grad kan fatta beslut lokalt om åtgärder som andra redan har tagit sig genom, och det är en stor fördel.

attendo_beboende

Mobilitet viktigt för Attendo 

Oskar tror att kunskapsspridningen kommer gå mycket snabbare framöver och att det kommer behövas mindre tid till administration. Vilket i sin tur kommer frigöra mer tid över till kunden och individanpassad omsorg. 

-Vi på Attendo ansvarar för en hel del egna fastigheter och i upphandlingar med kommuner utvärderas välfärdsteknik hos leverantören, vilket självklart är viktigt för oss. Vi jobbar med medarbetarapplikationer som anställda kan ladda ner på sina telefoner som gör att de kan få den viktigaste informationen om sina jobb utan att behöva besöka en dator. Mobiliteten är viktig for Attendo och nu utvecklar vi också en applikation för närstående och kunder som kan underlätta informationsbehovet. Vi jobbar också på digitala kringtjänster kopplat till den här applikationen, säger han.

Oskar berättar även att Attendo gör allt för att minimera byråkratin och istället prioriterar sitt arbete med digitalisering och automatisering.

- Digitalisering och automatisering minskar behovet av inrapportering av data. Vi använder aktivt dataanalys som hjälpmedel och tar större ansvar för arbetsflödet genom våra system. I framtiden kan vi se kvalitetsbrister och avvikelser i realtid och det kommer att gå snabbare att fatta beslut. Förbättringsarbetet tar aldrig slut, utan är ett kontinuerligt arbete - som vi gör tillsammans med viktiga, strategiska samarbetspartner som Visolit är för oss. Och tillsammans ska vi skapa branschens bästa IT, avslutar Oskar.

Vill du få mer inspiration om digitalisering i hälso- och sjukvårdssektorn?

Ladda ner vår guide:  Digital transformation för hälso-   och sjukvårdssektorn.  – En guide för att upprätthålla datasäkerhet och regelefterlevnad Hämta guide  <https://www.visolit.se/guide-digital-transformation-for-halso-och-sjukvarden>

"IT är en viktig del av Attendos arbete att få bästa omsorg per skattekrona, med den bästa kvaliteten. IT och teknologi är nödvändiga ingredienser i att nå det övergripande målet om att Attendo ska ha de nöjdaste kunderna, nöjdaste anställda, och att vi värdesätts av myndigheter och våra ägare", Oskar Hägglund är IT-chef på Attendo
Vad kan vi göra för dig?

Hör av dig till oss på Visolit

Tillsammans går vi igenom dina behov och hjälper till att vidareutveckla dina system för att kunna möta morgondagens utmaningar.