Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Information | offentlig upphandling

IT-drift Mellan

IT Drift Mellan - myndigheter för 100-400 anställda

Avtalsperiod: 2017-11-14 - 2024 -11-13
Förlängningsoption max t.o.m: 2024-11-13

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna: införande, drift och avveckling

Ramavtalsområdet Mellan har utformats för att täcka behoven hos organisationer med 100-400 anställda men avsteg kan ske om behövet eller tjänsternas komplexitet motiverar detta. Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning med möjlighet till förhandling. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns bra stödmaterial för avrop i form av vägledning och sändlista till samtliga ramavtalsleverantörer.

Avtalsnummer: 96-40-2015-206Kammarkollegiet_Statensinkopscentral_Ramavtal_sigill
Kontakt för frågor om avtalet:
rickard.miller@visolit.se
bjorn.segerfeldt@visolit.se

Läs mer på avropa.se

Visolit levererar inom samtliga områden

Tjänstebeskrivningar

Applikation som tjänst – E-post

Plus Icon Minus Icon

Applikation som tjänst - Kontorsprogram

Plus Icon Minus Icon

Applikation som tjänst – Grupprogram för meddelande, kommunikation och dokumentutbyte

Plus Icon Minus Icon

Applikation som tjänst – Program för Intranät

Plus Icon Minus Icon

Applikationsdrift

Plus Icon Minus Icon

Avveckling

Plus Icon Minus Icon

Brandvägg

Plus Icon Minus Icon

Datacentertjänst – IaaS

Plus Icon Minus Icon

Datacentertjänst – PaaS

Plus Icon Minus Icon

Ethernet-Link

Plus Icon Minus Icon

Fjärranslutning

Plus Icon Minus Icon

Hantering av mobiltelefon och pekplatta

Plus Icon Minus Icon

Hantering av persondatorer

Plus Icon Minus Icon

Internetanslutning

Plus Icon Minus Icon

IP-link

Plus Icon Minus Icon

Mobiltelefon och pekplatta som funktion

Plus Icon Minus Icon

Persondatorer som tjänst

Plus Icon Minus Icon

Serverdrift

Plus Icon Minus Icon

Service management - Samverkan och rapportering

Plus Icon Minus Icon

Service Desk BAS

Plus Icon Minus Icon

Säkerhetskopiering, arkivering och datalagring

Plus Icon Minus Icon

Transition

Plus Icon Minus Icon

Tredjepartsintegration

Plus Icon Minus Icon

Utskrift som tjänst

Plus Icon Minus Icon