Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×

Samarbete för att nå målen

Visolit tar samhällsansvar. Vi deltar i debatten och har samarbeten med relevanta myndigheter och organisationer både lokalt, regionalt och nationellt. Samarbeten är också förenligt med målet att arbeta tillsammans för att uppnå målen för hållbar utveckling, samt överensstämmer med våra värderingar: Embrace knowledge, Achieve together och Empower change.
 

Läs vår hållbarhersrapport för 2021

Samarbete för att nå målen

 

E-WEB-Goal-17

Visolit är en del av den globala satsningen att skapa en mer hållbar värld, en insats som vi alla måste delta i om vi ska kunna uppnå de mål som fastställs i Agenda 2030.

För Visolit är hållbarhet en del av vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. Vi har åtagit oss att arbeta ansvarsfullt för mänskliga rättigheter, arbetsliv, antikorruption och miljö. Vi tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna av målen för hållbar utveckling och har strukturerat målen för hållbar utveckling och FN:s principer på tre nivåer: biosfären, samhället samt ekonomin.

För oss är samarbete för att nå målen första prioritet av tre skäl: Samarbete är nödvändigt för att nå hållbarhetsmålen, det är en integrerad del av vår strategi och i linje med våra värderingar: Embrace knowledge, Achieve together och Empower change.

Som ett ansvarsfullt företag deltar Visolit i partnerskap samt för dialog med relevanta myndigheter, både lokalt, regionalt och nationellt. Detta ligger också i linje med sustainable development goal-samarbetet för att nå målen och är en naturlig konsekvens av våra värderingar Embrace knowledge, Achieve together och Empower change.

I Norge är Visolit representerat i IT-branschens särskilda intresseorganisation, IKT Norge, genom styrelserepresentation samt deltagande i kompetens- och hållbarhetsnätverk. Visolit är också medlem i IT-branschens intresseorganisation IT & Telekomföretagen i Sverige och deltar även här i hållbarhets- och kompetensnätverket. Visolit samarbetar aktivt med lokala myndigheter i Asker, där vårt huvudkontor ligger. I Norge är Asker känd för att vara en pionjärkommun när det gäller arbetet med att integrera hållbarhet i planering och strategier. Visolit deltar i möten med kommunen och bidrar till samhällsplaner och affärsplaner för det kommande året.

Cyberbrottslingar utnyttjar i allt högre grad sårbarheter i alla organisationer. Dessa aktiviteter utgör ett allt större hot för viktiga nationella intressen. Visolit håller en konstant dialog med relevanta nationella säkerhetsorganisationer, såsom nationella säkerhetsmyndigheter i Norge och Sverige.

 

 

Global Compact

Endorser-Logo_solid_blue_RGBVisolit är medlem av nätverket Global Compact Norway

 

 

Hållbarhetsmål för Visolit

Vi har identifierat vår påverkan på åtta av målen för hållbar utveckling: 

Sustainable Goals

Visolits mål är att vara Nordens ledande molnleverantör för små och medelstora företag. Vår vision är: Your vision is our mission, och vi vill förstå våra kunders mål för att möjliggöra transformation och förändring hos våra kunder. Vi är kundens kunskapspartner och arbetar enligt mottot "Every challenge needs a partner". Våra värderingar spelar en viktig roll i hur vi driver vår verksamhet och bidrar till våra prioriteringar samt vårt förhållningssätt till hållbarhet: Embrace knowledge, Achieve together og Empower change. 

Visolit-Sphere-ValuesAll