Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×

Koncernchefen har ordet

Visolits koncernchef Terje Mjøs delar med sig av sina tankar om hållbarhetsarbete och kopplingen till bolagets värderingar, vision och uppdrag. 

Hållbarhet: Every challenge needs a partner

Visolit är en del av den globala satsningen för att skapa en mer hållbar värld, en insats som vi alla måste delta i om vi ska kunna uppnå målen i FN:s handlingsplan Agenda 2030.

Vi har identifierat vår påverkan på åtta av målen för hållbar utveckling

Sustainable Goals

Visolits mål är att vara Nordens ledande molnleverantör för små och medelstora företag. Vår vision är: Your vision is our mission, och vi vill förstå våra kunders mål för att möjliggöra transformation och förändring hos våra kunder. Vi är kundens kunskapspartner och arbetar enligt mottot "Every challenge needs a partner". Våra värderingar spelar en viktig roll i hur vi driver vår verksamhet och bidrar till våra prioriteringar samt vårt förhållningssätt till hållbarhet: Embrace knowledge, Achieve together og Empower change. 

 

Visolit-Sphere-ValuesAll

 

IT är en viktig del av verksamhetens DNA 

Under 2020 upplevde vi en stark ökning av digitaliseringsinitiativen i samhället, där efterfrågan på effektiva och moderna molnlösningar ökade kraftigt bland de många företag där majoriteten av medarbetarna arbetade hemifrån. IT är inte längre en stödfunktion, utan en viktig del av verksamheters DNA, vilket sätter IT-branschen i framkant av omvandling och innovation i samhället. Som nyligen utgivna rapporter visar är IT-branschen också en stark bidragsgivare till expertis inom andra sektorer och stöder därmed samhällsomvandlingen inom alla sektorer. Detta ökar vikten av teknik och kompetens i samhället samt understryker den centrala roll som IKT kan spela för hållbara lösningar. Detta är en utmaning och en möjlighet som Visolit har tagit flera steg för att möta, bland annat inlett en dialog på med politiker och beslutsfattare samt relevanta organisationer i Norge och Sverige.

Embrace knowledge: Våra medarbetare är nyckeln

Våra medarbetare är nyckeln till att leverera kvalitet till våra kunder. Våra medarbetare delar med sig av sina kunskaper, samarbetar och möjliggör förändring tillsammans med våra kunder. I Visolit har varje medarbetare ett unikt värde och den kunskap och erfarenhet våra medarbetare har är avgörande. Vi uppmuntrar alla medarbetare att utveckla sin egen kompetens genom relevanta kurser eller studier, och strukturerade utvecklingsplaner följs upp av chefer.

I Visolit är kontinuerligt lärande viktigt för att leverera kvalitet både för Visolit som företag, men också för varje enskild medarbetare och för samhället som helhet. Under hela 2020 hade vi en stark utbildningssatsning för många av våra medarbetare, där över 600 kurser inom moln och säkerhet genomfördes, inklusive ett betydande antal certifieringar. Detta omfamnar kunskap i praktiken, och det är vad Embrace-knowledge handlar om, vilket möjliggör hållbara verksamheter.

 

Samarbete för att uppnå målen

Endorser-Logo_solid_blue_RGB

För Visolit är hållbarhet en del av vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. Hållbarhetsprinciperna kommer vägleda vårt arbete framöver. Visolit har åtagit sig att arbeta för ansvarsfulla insatser inom mänskliga rättigheter, arbetsliv, antikorruption och miljö.

Vi tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna av målen för hållbar utveckling och har strukturerat målen för hållbar utveckling och FN:s principer i tre nivåer, biosfären, samhället respektive ekonomin. Vår första prioritet är "Samarbete för att nå målen” av tre anledningar: Samarbete är en nödvändighet för att nå viktiga hållbarhetsmål, det är en integrerad del av vår affärsstrategi och i linje med våra värderingar Embrace knowledge, Achieve together og Empower change.

Som ett ansvarsfullt företag deltar Visolit aktivt i partnerskap och för dialoger med relevanta organisationer och myndigheter, både lokalt, regionalt och nationellt. Vi tror starkt på samarbete som ett viktigt bidrag till att skapa en mer hållbar värld. Exempel på aktiviteter finns i Visolits rapport till FN om hållbarhetsarbete
(CoP) .