Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×

Cloud Consulting & Advisory

Öka din verksamhets konkurrenskraft med Visolits konsulttjänster.

Cloud Consulting and Advisory    

Från molnstrategi och design, dataanalys och insikter till implementering, drift, säkerhet och integrationer. 

Visolit Icon - 1-1

Förverkliga din verksamhets vision med förstklassiga IT-tjänster

Visolit Icon - 3-1

Tillgång till erfarna konsulter med välbeprövad metodik och lång projekterfarenhet

Visolit Icon - 2-1

Planera och implementera den optimala kombinationen av molntjänster

VIS_Approach-1 
Business Innovation

 

Med dina affärsmål i fokus erbjuder vi dig konsulttjänster och rådgivning där vi analyserar och konkretiserar en strategi samt ger dig råd för hur du bäst kan modernisera och digitalisera dina affärsprocesser.

I nära samarbete med dig förbättrar vi kvaliteten och effektiviteten i ditt företag. Ett team av erfarna konsulter och rådgivare analyserar dina befintliga processer, identifierar möjligheter såväl som utmaningar samt rekommenderar planer och åtgärder för att modernisera dina processer.

Rådgivning som ger konkurrensfördelar.

VIS_Home-3
Data Analytics Med hjälp av kraftfulla Azure Data Platform ger vi dig en flexibel plattform för dataanalys som snabbt kan anpassas och hämta in data från nya datakällor och system. Allt snyggt och enkelt presenterat i Microsoft Power BI.

Våra experter sammanställer all din data och säkerställer leverans från installation till att alla datakrav från hela organisationen är uppfyllda
. 

Sammanställ din data från flera källor: sparade lokalt eller lagrade i moln och skapa en omfattande visuell rapportering. Ge ditt team en plats för insikt.

 

VIS_Approach-3
Business Process Digitalization  

 

Våra konsulter inom Business applications & Data Platform har gedigen kunskap för att kunna ge dig de bästa råden om hur dina affärsprocesser kan effektiviseras och digitaliseras med Dynamics 365.

Vår kärnkompetens relaterad till Dynamics 365 är främst inom marknadsföring, försäljning, support och fälttjänster.

 

VIS_Build-and-implement-black 
Cloud Adoption 

 

Visolit erbjuder konsulttjänster inom IT-strategi, arkitektur och design samt utveckling och implementering av lämpliga lösningar baserade på molntjänster.

Vi rekommenderar våra kunder att börja med en kartläggnings- och planeringsworkshop, för att synliggöra möjligheterna med molnet och hitta rätt kombination av molntjänster.

Våra rådgivare hjälper dig att utforma en plan för att implementera en plattform som stödjer dina affärsmål. Med detta tillvägagångssätt säkerställer vi en optimal plattform för din IT-budget och ambitioner

VIS_Approach-1 
Cloud Security 

 

Våra erfarna konsulter ger dig råd om alla säkerhetsaspekter för att garantera en säker molnresa.

När du överväger molntjänster är det viktigt att förstå modellen för delat ansvar: Vilka säkerhetsaspekter hanteras av molnleverantören och vilka behöver hanteras av dig?

Ansvarsområdena varierar beroende på om leveransen är baserad på Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) eller Infrastructure as a Service (IaaS).

VIS_Home-3
Cloud Deployment  Våra experter på molntjänster rekommenderar om migrering av system och applikationer ska ske via leveransmodellerna SaaS, PaaS och/eller IaaS, så att du till fullo kan utnyttja fördelarna med molnet. Rekommendationerna rör planering, implementering, migrering och drift av tjänsterna.

När du flyttar till molnet är det viktigt att välja en leveransmodell som stödjer dina affärsmål. För att utnyttja molnplattformarnas styrkor, som elasticitet, skalbarhet, redundans och prismodeller, är dessa val mycket viktiga. Våra kompetenta konsulter hjälper dig att göra dessa val. Förlita dig på deras kunskap som baseras på många års erfarenhet
. 

 

 

VIS_Approach-3
Integration Consultancy   

 
Genom iBiz Solutions, en integrationsspecialist inom Visolit-koncernen, hjälper vi våra kunder att skapa hanterbara lösningar som möjliggör innovation.

Utnyttja molnets fulla potential genom att säkerställa en korrekt integrering mellan befintliga applikationer. Vi förlitar oss på ett gediget integrations ramverk och arkitektur baserat på Azure Integration Services-plattformen och Biztalk. Vi erbjuder följande tjänster:

 

 • Planering och rådgivning
 • Ramverk för integration
 • Arkitektur för integrationslösningar och plattformar
 • Utveckling av integrationslösningar
 • DevOps och automatisering
 • Hantering och övervakning av integrationslösningar och plattformar

 

VIS_Build-and-implement-black 
Azure Integration Services 


Vi har omfattande kunskap och erfarenhet av Azure Integration Services-plattformen, som huvudsakligen består av fyra områden:

 • API-hantering
 • Logic Apps, för att organisera affärsprocesser, arbetsflöden med mera
 • Service Bus, ger dig pålitliga företagsmeddelanden
 • Event Grid gör det möjligt att synliggöra och eskalera händelser

Med hjälp av de olika delarna kan vi skapa kompletta lösningar för att integrera både molnbaserade och lokala applikationer och tjänster.

 

 

 

VIS_Approach-1 
BizTalk Server  

 

Våra konsulter har lång erfarenhet av BizTalk Server, alltifrån komplexa integrationsprojekt inom stora organisationer, till enklare projekt i mindre företag.

För att säkerställa hög kvalitet och leveransprecision inom BizTalk har vi utvecklat flera övergripande processer som stödjer arkitektur och leverans
. 

Upptäck mer

VIS_Approach-2
Cloud Management
VIS_Modernisation-blue
End-user Services
VIS_Home-2
Governance
VIS_Home-3
Operational Services
VIS_Build-and-implement-black
Network Services
VIS_Assess-and-plan-black
Datacenter Services

Allt du behöver för din molnresa.

Vi vet att vägen till en solid molnstrategi kan kännas lång. Därför har vi skapat en översikt över vilka steg du behöver ta för att bli en molnbaserad verksamhet redo för framtiden.

Vad säger våra kunder:

 • "View Ledger är Born in Cloud, och är störst på marknaden för molnbaserade ekonomisystemet Xledger. Visolit visade att de förstod möjligheten och kunde leverera på både tjänst och kompetens." Dag Ove Valsgaar, CIO på VIEW Ledger.
  Läs mer
 • "Genom att använda molnet har vi kunnat vidareutveckla och förnya. Digitalisering av företaget har pågått länge, för byggbranschen är ju mitt uppe i en stor förändring med BIM, appar, 3D-modellering och detta i en bransch som traditionellt legat långt efter.." Hans Magnus Wold, IT-chef på Con-Form.
  Läs mer
 • "Med hjälp av Visolit får Attendo snabbare digitalisering, och mer flexibla och stabila IT-lösningar som ger deras verksamhetschefer och omsorgspersonal mer tid med Attendos kunder och patienter." Oskar Hägglund är IT-chef på Attendo
  Läs mer

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att effektivisera din IT-miljö så att du kan fortsätta växa och stärka din konkurrensfördel.