Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digital affärsutveckling

Key Takeaways från Visolit Breakfast on tour

Diskussioner kring tillväxt, lågkonjunktur, cloud sourcing och partnerskap dominerade när Visolit gav sig ut på frukostturné med syftet att dela med sig av trender och utmaningar IT-företag kommer att möta under 2020. 

Den 22 och 23 januari anordnade Visolit årets första frukostseminarier i Göteborg och Malmö. Visolits Försäljningschef Ulf Eliasson, som också är initiativtagaren, berättar att syftet var att introducera Visolit för nya kunder, och stärka relationerna med befintliga. 

- Radar Summit i november är ett event som ger indikationer på hur IT-landskapet kommer att se ut nästkommande år. Jag ansåg därför att det här var ett perfekt tillfälle att föra ut det budskapet till våra befintliga och potentiella kunder tidigt på året – när budgeterade IT-kronor ska projekteras. 

Så hanterar vi lågkonjunktur och minskad tillväxt 

Radars CEO och grundare Hans Werner var med i såväl Göteborg som Malmö och pratade om IT-trender, men också om branschens stundande utmaningar. Han beskrev den nedåtgående kurva vi ser för såväl konjunktur som tillväxt, och den noggrannhet som krävs när vi spenderar och investerar framöver. Förutom lönsamhet och ekonomiska nyckeltal behöver vi fokusera på kostnadseffektivitet och produktivitet av IT, snabb ROI på förändring samt automatisering och digitalisering av existerande processer.

Hans Werner beskrev även industriella utmaningar, exempelvis den intensiva politiska debatt som förs i Sverige om cloud sourcing – framförallt inom offentlig sektor. Problematiken kring den begränsning som införda regler leder till kommer att göra att svensk IT hamnar allt mer på efterkälken. I övriga delar av Europa, och resten av världen egentligen, förs inte dessa debatter på samma sätt. 

Inför 2020 ser han behovet av att automatisera och digitalisera med mer förändringsprojekt med låg risk. Man bör eftersträva att se effekt snabbare – det vill säga inga långa eller större projekt. Man kommer också att jobba mycket med innovation och exempelvis koppla på AI på cloud-plattformar.

Digitalisering av kärnprocesser för en ökad effektivitet

I Göteborg var Martin Johannesson, Head of IT på Göteborgs Hamn AB, med och berättade om hur digitaliseringen fungerat som en möjliggörare för dem. Deras främsta utmaning var att digitalisera kärnprocesser för att skapa mer effektivitet i bolaget. 

Göteborgs Hamn AB lanserade bland annat under förra året en så kallad “bunkringsapp” som förenklar och effektiviserar deras bunkringsoperationer (när olja avsedd för det mottagande fartygets drift ska överföras). Appen är revolutionerande i sitt slag då Göteborgs Hamn AB är det första företaget i världen som har en app med denna typen av funktionalitet. Martin nämnde även den molnbaserade mjukvaran Port Optimizer och hur såväl deras kajplanering som digitala identitet förbättrats genom digitaliseringen.

Vikten av att motverka glappet mellan IT och övrig verksamhet

På plats i Malmö fanns Öresundskrafts CIO Michael Pinotti med. Han beskrev hur de försökt eliminera glappet mellan ledning/verksamhet och IT. Han berättade om hur han vill tvätta bort definitionen IT-avdelning som han anser naturligt ledde till ett glapp, och istället definiera det IT-verksamheten

Även om glappet historiskt sett varit stort har IT-avdelningarna idag börjat närma sig övriga avdelningar. Michael tryckte på vikten av nära dialog, och att de olika avdelningarna tillsammans bör hjälpa varandra och på så sätt lyckas identifiera behov. Han beskrev hur IT måste bli en partner och en integrerad del av verksamheten. Hans vision för Öresundskrafts IT-avdelning är att bli en affärspartner som utvecklar verksamheten och affären med en öppenhet mot omvärlden. 

Sammantaget blev det en framgångsrik miniturné med bra uppslutning och en kompetenstörstande deltagarskara med såväl befintliga kunder som nya bekantskaper.  På grund av detta, och det faktum att det händer så otroligt mycket i vår bransch – håll utkik! Kanske kommer Visolit att besöka just din stad inom en snar framtid.