Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

Vilka är fördelarna med en systematiserad och digitaliserad försäljningsprocess?

Precis som med andra avdelningar på ditt företag, behöver även säljavdelningen förbättra och förnya sig för att fortsätta vara lönsamma de kommande åren. Förnyelse och lönsamhet går hand i hand med en mer digitaliserad vardag för dina anställda, eftersom att de kan spendera mer tid på sina kompetensområden och mindre på det administrativa när interna processer digitaliseras.

Optimerad och proaktiv kundkontakt

Microsoft Dynamics 365 revolutionerar användningen av CRM- och ERP-system. Med programvara som är integrerad i varje avdelning kommer dina anställda kunna optimera kundkontakt och hjälpa ditt företag att gå från att vara en passiv leverantör till att vara en proaktiv partner.

Med Microsoft Dynamics 365 får du: 

  • Struktur i säljprocessen 
  • Mätbara resultat
  • Integrerade Microsoft-verktyg 
  • Enkel rapportering
  • Säker lagring av data
  • Bättre samarbete

Struktur i säljprocessen

Idag använder säljare mycket tid på administrativa uppgifter vilket gör att leadsgenererande aktiviteter blir lidande.  En stor del av tiden som blir kvar efter det administrativa går till att rapportera, dokumentera och loggning. Om du klarar av att minska den administrativa tiden och rapporteringstiden till ett minimum kommer säljavdelningen kunna göra det dom är bäst på. Som tillägg säkrar en tydlig process att alla har klart för sig vem som har vilken roll. En god rollfördelning säkrar att det inte sker dubbelarbete och alla kan få svar på sina frågor så snabbt som möjligt. 

En strukturerad och standardiserad process säkerställer att alla kan arbeta med de arbetsuppgifter som de är experter på. Det för med sig många fördelar, inte minst att alla i teamen vet vem som gör vad och vem man kan fråga, vilket gör det enklare att samarbeta internt.

Integrerade Microsoft-verktyg 

En stor fördel med Dynamics som ett CRM-system är möjligheten att integrera det med andra Microsoft-verktyg. Rapporter kan exempelvis presenteras i både Dynamics, Power BI och i Teams om det är önskvärt. 

Integrationer är en av de mest tids och kostnadsbesparande åtgärder du kan genomföra. Anledningen till detta är att säljare kan arbeta mer effektivt i de olika Microsoft-programmen oavsett vart de befinner sig. 

Våra säljare uppskattar möjligheten att kunna arbeta på språng, de kan boka möten och även logga genomförda möten från telefonen direkt från telefonen. Vilket är stora fördelar och gör vardagen mycket lättare för anställda som annars har begränsad tid för administrativa uppgifter.

Enkel rapportering

Det är inte bara för säljavdelningen som en digitaliserad och systematiserad försäljningsprocess ger fördelar. Även ledningen kommer också att dra nytta av en modern rapporteringsmetod som ger en klar överblick över var intäkterna kommer från och vilka områden som fortfarande har stor potential.

Eftersom Microsoft 365-applikationerna fungerar så bra tillsammans är det lätt att se alla resultat i samma rapport. Uppgifterna du presenterar kan presenteras visuellt, live och uppdaterat och ledningen kan spendera mindre tid på tolkning och analys.

Trygg lagring av data

En annan stor fördel med att systematisera försäljningsprocessen med Microsoft Dynamics 365 är den goda säkerheten. Microsoft har utvecklat goda lösningar som säkerställer sömlös användning av sina verktyg samtidigt som användarhantering genom Azure Active Directory (Azure AD) upprätthålls.

Med Azure AD får du en molnbaserad säkerhetsserver som organiserar och skyddar din identitet, dina lösenord och tillgång till alla dina enheter utan att behöva spendera mycket tid på att logga in med långa lösenord.

Bättre samarbete

Det råder ingen tvekan om att företag som underlättar samarbete mellan olika avdelningar har en konkurrensfördel på marknaden. Komplexa arbetsuppgifter kräver samarbete och dina medarbetares expertis är företagets främsta värde. Företag som tar detta på allvar och underlättar goda samarbetsrutiner kommer att vara de mest lönsamma företagen under de kommande åren.

Bra samarbete internt och på olika avdelningar säkerställer att ingen utför överlappande uppgifter. När alla har en översikt över sitt eget ansvar och insikt i vem de ska kontakta om de har frågor eller behöver någon att prata med, blir arbetsdagen mer sömlös och mycket effektivare.

IT-chefens handbok så får du det bästa teamet i teams