Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Azure

VIEW Ledger och Visolit i molnet

VIEW Ledger är en av de ledande aktörerna i redovisningsbranschen och levererar molnbaserade systemlösningar, digitalisering av redovisning, rådgivning och outsourcing av affärsprocesser (BPO). Företaget har arbetat med molnbaserade ERP-lösningar och digitalisering för sina kunder sedan 2004, och skapar som namnet antyder, insikt och översikt över kunders ekonomi.

VIEW Ledger förlängde nyligen sitt avtal med Visolit om molntjänster från Microsoft Azure och Microsoft365. Detta är tredje gången partnerskapet förnyades. - Samarbetet går tillbaka till 2010. Med Visolit som partner har vi en modern molnplattform, med en outsourcad IT-miljö, så vi kan fokusera på det vi är bra på och Visolit kan fokusera på det de är bra på. Nu ser vi fram emot att fortsätta det goda samarbetet vi haft sedan 2020, säger CIO för VIEW Ledger, Dag Ove Valsgaard.

[LÄS] KUNDERNA BERÄTTAR - SÅ LYFTE VI VERKSAMHETEN


Långt partnerskap för innovation och vidareutveckling

Partnerskapet mellan VIEW Ledger och Visolit går tillbaka till 2010 och det finns en stark kundrelation. I början av samarbetet levererade Visolit en traditionell Citrixlösning (VIEW 1.0), klientdrift och peering till lokalt datacenter hos Visolit. VIEW Ledger och Visolit har från början gjort en resa tillsammans, där VIEW Ledger har vuxit från att ha ett kontor på Bryn, till att ha huvudkontor på BarCode i Oslo med kontor i Norge och Sverige. Leveranserna har skett till kunder över hela Norden. Företaget har också haft en stark tillväxt genom både organisk tillväxt och förvärv.

VIEW Ledger har också haft andra IT-leverantörer på resan och CIO Dag Ove kom in som systemarkitekt och rådgivare i 2016. Målet var bland annat att lansera uppgradering av VIEW-plattformen, VIEW 2.0, i 2017.

- Tidigare hade vi inte en enhetlig IT-drift på våra olika lokationer, och vi hade behov för en mer standardiserad drift för att underlätta tillväxt. Vi är ju ett företag baserat på molntjänster, vi är Born in Cloud, och är störst på marknaden för molnbaserade ekonomisystemet Xledger. Vår egen IT-drift måste då självklart vara molnbaserad. Kontraktet var uppe för utvärdering och vi diskuterade med Visolit om hur det kunde bli framåt. VIEW Ledger pekade i en riktning och Visolit visade att de förstod möjligheten och kunde leverera på både tjänst och kompetens.

Molnresan har gett stora möjligheter till innovation och vidareutveckling, men det fanns även några osäkerhetsområden på vägen. - Någon av utmaningarna var att vi inte hade en exakt översikt över hur detta skulle påverka kostnaderna, eftersom kostnadsmodellen i Azure/O365 baseras på faktisk konsumtion (SaaS / IaaS). Vi hade några antaganden om kostnadsbilden genom att använda kostnadsverktyg/-modeller och Visolit gav oss även några estimat. - Per anställd har vi en rimligare IT-drift idag än vi hade tidigare. Vi har fått en mycket modern plattform som följer Microsoft livscykel, vi får tillgång till det senaste av det senaste över tid, samtidigt har vi sparat pengar på att göra det.

Det finns också några fina bieffekter, som enhetlig drift, gemensam plattform för hantering av förvärvade företag på tvärs landsgränser – och vi får stordriftsfördelar. Vi växer ju ut ur landet och IT-plattformen erbjuder inga begränsningar eftersom den är platsoberoende. Vi har en toppmodern molnplattform som gör att vi kan växa vidare, vilket är nödvändigt för att uppnå våra expansionsmål i och utanför Norden, säger Valsgaard.

När VIEW Ledger köper företag är molnplattformen riggad så att du migrerar de nya företagen direkt in i molnlösningen. Alla affärssystem som inte redan finns i molnet, till exempel gemensamma tjänster som e-post, lagring, utskrift och klienthantering förvaltas centralt i Microsofts plattformar. Dessutom har klientenheter, lokal infrastruktur (brandväggar och nätverk) standardiserats i en modell med övervakning av drifttid, efterlevnad och säkerhetsaspekter. Detta gör det effektivt och säkert för VIEW Ledger att införliva nya företag och hantera stark tillväxt.

Innovation i molnet: Visolit och VIEW Ledget version 3.0

VIEW Ledger har fler än 250 användare på avdelningskontor, fältkontor och hemmakontor, med en IT-avdelning i Oslo. - Vi har en dedikerad medarbetare som ansvarar för IT-drift/koordinering, och en IT-resurs dedikerad för förvärv och integration. Vi kan ge organisationen en bra användarupplevelse med så få IT-resurser eftersom vi har lagt ut både användarsupport, drift och serverpark till Visolit.

Med vår slutanvändarprovisionering via Intune kan du i princip köpa nästa vilken PC som helst och ändå vara compliant mot våra krav. Vi har naturligtvis definierat en slutanvändarstandard och följer den, men avvikelser kan hanteras. Vår IT-avdelning behöver inte förprogrammera något, alla användare får automatiskt all programvara och regelsättning när de loggar in i enlighet med den säkerhetsnivå som vi har definierat. -Med "nomadiska användare" är slutanvändarsäkerhet den viktigaste försäkringen vi har, och vi har möjlighet att kontrollera att detta tas om hand genom Compliancerapporter i Intune. Det vi nu har åstadkommit är den flexibilitet som varje IT-avdelning letar efter.

 -Jag vågar inte tänka på hur många företag som förlitar sig på dåligt implementerade traditionella provisioneringslösningar som exempelvis SCCM, som har complianceavvikelser på slutanvändarsäkerhet när användare inte varit på kontoret på tre månader och därmed förlorat kontakt med en Deployment Point.

Vi är vana vid att arbeta i molnet och alla våra system är molnbaserade. Våra få "remote" affärssystem finns där eftersom många leverantörer av specialprogram inte har kommit så långt i molnet än. Därför har vi fortfarande en "remote" -datacenterlösning via Azure för att hantera dessa undantag.

-Vi är en ERP-systemleverantör och samtidigt ett ekonomihus som erbjuder outsourcing och rådgivning (BPO). Vi jobbar med starka varumärken som Xledger, Tripletex och Fortnox. Vi arbetar med kvalitet, försäljning och kunduppföljning via Salesforce och har startat vårt eget kundportalsprojekt. Vi gör allt detta så att våra kunder kan innovera och leverera bra till sina kunder.

I tillägg är automation ett viktigt område för VIEW Ledger. Automationsplattformen VIEW Connect (Azure App Service) och UIPath RPA (Robotic Process Automation) som robotfarm, automatiserar kommunikation mellan affärssystem som inte till sin natur pratar med varandra. Plattformen används också för att automatisera / robotisera manuella uppgifter.

-Detta ökar produktiviteten, dataintegriteten och effektiviteten - och är avgörande för att erbjuda kunder ett ekosystem som är interaktivt – och inte minst för att möta kunder på pris i en konkurrensutsatt bransch. Helautomatiserat genom ERP-systemens inbyggda mekanismer, VIEW Connect eller robots, är exempel på hur vi innoverar till förmån för våra kunder. VIEW tänker ständigt på effektivare sätt att lösa uppgifter för att ge en bra kundupplevelse.

Vi och kunderna har mycket data tillgängligt, och det är så att om man ser på detta som en mängd är det obegripligt, fast om man tittar på det med vår erfarenhet/förståelse och "business Intelligence"-verktyg är det möjligt att strukturera data – antingen för att uppnå automatisering eller för att ge kunden insikt och förståelse. Detta är vårt genomgående tankesätt.

-Med innovativa molntjänster kan vi testa och prova, och vi får stora fördelar genom att arbeta på detta sätt. Vårt mål är att göra det lättare för kunden. Samtidigt är det absolut nödvändigt av konkurrensskäl: de som inte följer med kommer inte finnas kvar om tre år. Vi är alla på väg mot ett styckepris och för vår bransch gäller det att priset per transaktion går ner, betonar Dag Ove.

VIEW Ledger prioriterar innovation och teknik 

Dag Ove leder teknik- och innovationsavdelningen i VIEW Ledger och ingår som CIO i företagets ledningsgrupp.

-Min roll är att göra teknik tillgängligt för oss själva och våra kunder. Det handlar om innovation, för att uppnå en effektiv, korrekt och modern leverans till våra kunder. Störst möjlig automatiseringsgrad stärker oss i konkurrensen som kommer kunderna till godo i form av bättre pris och kvalitet. De traditionella redovisningsbyråerna levererar inte denna typ av automatisering och det är ett huvudfokus hos oss på VIEW Ledger. Vi är den femte största leverantören i Norge inom vårt segment, och målet är klart: VIEW Ledger ska klättra ytterligare och ge våra kunder en ständigt förbättrad upplevelse, avslutar Dag Ove Valsgaard.

Läs våre kundberättelser