Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Molntjänster

Vad ska vi använda molntjänster till?

Vilka fördelar innebär det egentligen att arbeta i molnet? Här går vi igenom ett antal frågor som är återkommande i våra samtal med kunder, leverantörer och kollegor.

Verdier og visjoner-1

Alla som arbetar med datorer har säkert hört talas om molnet och att det finns mängder med fördelar som denna revolution innebär för oss alla. Men exakt vilka fördelar det innebär och vad vi behöver tänka på är inte alltid lika tydligt. I våra samtal med kunder, leverantörer och kollegor finns det ett antal gemensamma frågor som återkommer.

1. Ska vi ha våra tjänster i molnet eller ska det vara OnPrem?

Det finns en utmaning med den frågan. Frågan handlar om att jämföra äpplen och päron.

Molnet är en teknisk plattform som innehåller en hel del olika tekniska lösningar samt en affärsmodell. Det är detta som är skillnaden mellan en molnplattform och en traditionell IT-plattform.

OnPrem är en plats där vi oftast syftar på det egna datacentret eller det egna kontoret. Då är det bättre att vi ställer frågan som: ”Ska vi ha det i Microsoft Azure i Amsterdam-datacentret, eller i vår Azure Stack i datacentret i Lidingö, eller ska vi ha det i den traditionella IT-plattformen i vårt eget datacenter i Lunda?”

Vi behöver alltså vara lite tydligare i frågeställningen för att i sin tur verkligen förstå vilka effekter våra svar på frågan ger.

2. Vadå plats? Molnet är ju i molnet! Det kan ju inte vara på flera platser

När vi pratar om molnet så utgår vi från den definition av ”cloud computing” som National Institute of Standards (NIST) har tagit fram. Detta för att undvika cloudwashing och vara tydliga i vår kommunikation (Cloudwashing innebär att någon lägger till ordet cloud framför exempelvis produktnamn för att visa att man är modern, men egentligen är det ingen skillnad mot tidigare)

Molntjänsten Microsoft Azure finns i skrivande stund i 36 regioner i världen över och Microsoft har planer på sex regioner till. Amazon EC2 finns i 18 geografiska regioner och de har planer på fyra till. Men bara för att dessa tjänster finns utspridda över hela världen betyder inte det att de tjänster som er leverantör sätter upp per automatik kommer att finnas i samtliga datacenter.

Normalt sett väljer ni ett datacenter och placerar er data och era applikationer i det datacentret. Detta gäller både för den traditionella IT-plattformen och för moln-plattformen.

Det är viktigt att ta samtalet kring var vi vill ha vårt moln ur ett efterlevnads-perspektiv (”compliance”), men ännu viktigare ur ett användarupplevelse-perspektiv, där är det vanligaste är utmaningar med fördröjningar (”Latency”) om det är stora avstånd.

[INFOGRAPHIC] DOM STÖRSTA TRENDERNA FÖR DIGITALISERING 

3. Vad finns det för tekniska fördelar med att byta till molnet?

Ny teknik
Förutom att en molnplattform innebär en ny affärsmodell så innebär molnet även tillgång till en mängd ny teknik. Inte minst kring Artificiell Intelligens, Machine Learning, Big Data och Business Intelligence. Alla dessa teknologier ställer krav på stora mängder servrar och resurser. Resurser som de flesta företag kan få problem med att sätta upp internt, inte minst ur ett rent ekonomiskt perspektiv.

Utvecklingstakten i tekniken
Förutom tillgången till, nästan obegränsade resurser i molnet ser vi en otroligt mycket högre utvecklingstakt i molnet än hos de traditionella plattformsleverantörerna. Både på befintliga tjänster, men även på nya tjänster. Både Microsoft och Amazon har nyhetsbrev med vilka de stora nyheterna under den gångna veckan har varit och det är inte ovanligt med över 30 spännande nyheter per vecka.

Samtidigt ska sägas att de delar av molnet som har funnits ett tag, börjar allt mer komma till ro (exempelvis nätverk, lagring och virtuella servrar). Visst kommer det lite nya saker (nya prestanda-paketeringar och liknande) och det sker även andra uppdateringar, men i stort har tjänsterna mognat. Ser vi på de lite nyare tjänsterna som exempelvis Serveless, Containers,”Machine Learning/Deep Learning och Graph-databaser sker det enormt mycket.

Undvik dyra test-miljöer
En tredje fördel som ofta tas upp kring tekniken, men som kanske mer är en funktion av affärsmodellen där ni betalar för den förbrukning ni har, är möjligheten att snabbt bygga test-miljöer och sedan slänga dem. Vilket gör att det blir lättare att snabbt och kostnadseffektivt testa en förändring utan att riskera produktionsmiljön. I och med molnet kan vi använda både tekniken för att klona en hel IT-miljö när vi behöver göra en test, och samtidigt dra nyttan av affärsmodellen och bara betala för nyttjandet under de få timmar som testerna utförs.

När testerna är klara kan hela miljön slängas. Om detta automatiseras bra kan det ofta innebära både en högre driftstabilitet, eftersom att kritiska uppdateringar först kan testas i en sandlådemiljö, samt även lägre kostnader för testmiljöerna eftersom de bara kostar pengar när de existerar.

4. Vad finns det för nyheter inom affärsmodeller som innebär fördelar med att byta till molnet?

Under fråga 3 beskrevs ett scenario kring testmiljöer i molnet som ofta ger förhållandevis stora fördelar. Men det är även fördelaktigt att kunna växla upp och ner i storlekar på miljön. Både för att följa belastningen över året, men även per dag (exempel: lägre belastning i IT-miljön på helger än på måndag), eller per timme.

Här ska även betonas att inte bara resurserna kan följa nyttjandet, utan allt fler leverantörer ger oss möjlighet att även låta licenser skalas efter nyttjandet. Exempelvis om ni har en stor server på dagen men en jätteliten på helgerna så blir kostnaden för er Microsoft SQL-licens totalt sett lägre än att behöva köpa licenser för att täcka topparna.

Ytterligare en fördel med affärsmodellen som innebär att ni hyr licenser är att för de tjänster där det sker snabb teknikutveckling kommer även nya typer av licenser och licenspaketeringar. Som organisation kan ni dra nytta av detta genom att se till att byta mellan olika licenstyper när det kommer nya. Ett exempel här är när Microsoft släppte Office 365 för frontline workers som både innehöll nya funktioner men även en annan paketering som i sin tur kan sänka era kostnader.

Läs mer: 4 sätt där tekniken underlättar för tillväxt

5. Hur tar jag mig till molnet utan att det kostar skjortan men fortfarande får en bra och stabil lösning?

Steg 1 - Välj ut ett system
Antingen själva eller med hjälp av er leverantör gå igenom era system och göra en informationsklassning och därefter gå igenom vilka systemsamband som finns (göra en systemkarta). Därefter så väljer ni ut ett system som ni ser som ett lagom komplicerat system att börja med och så flyttar ni det systemet.  Nyckeln med denna metod är att jobba nära den verksamhet som använder systemet. Sitt tillsammans, eller ha avstämningar varje timme/varje dag.

Steg 2 – Rätt prestanda
Tilldela systemet rätt mängd resurser (exempelvis CPU eller minne) så det inte är för mycket eller för lite resurser tilldelat. För mycket resurser gör att det blir onödigt dyrt, för lite gör att det går långsamt för användarna.

Steg 3 – Kostnadskontroll
Innebär en anpassning efter systemets belastningsmönster. Tilldela resurser när systemet ska vara igång och används. Här bör ni också arbeta tillsammans med verksamheten för att snabbt kunna anpassa er till deras behov och önskemål. En tät dialog och ett agilt arbetssätt är enormt viktigt (Gartner har skrivit en massa om Bimodal IT som kan ge tips).

Steg 4 – Tillför driftstabilitet och redundans
I detta steg adderas lastbalansering och redundans på tjänsterna för att minimera störningar för verksamheten. Detta ökar på kostnaden något men i och med att steg 3 sänkte kostnaderna finns det normalt ett manöverutrymme här.

Steg 5 – Säkerhet och spårbarhet
Här ses segmenteringen över i hela IT-miljön och era tjänster delas upp i olika segment (nätverksmässigt och behörighetsmässigt). Detta för att höja säkerheten genom bättre spårbarhet och genom att minimera attackytorna.

Steg 6 – Använd Paas/SaaS
Migrera de delar (där det går) till PaaS/SaaS-tjänster för att dra nyttan av dessa tjänster och få både kostnads- och skalfördelarna från dem. 

Men nästan viktigast; se till att ha ett agilt arbetssätt. Steg 1 till steg 4 bör gå på timmar/dagar/veckor, inte månader eller kvartal.

Summering
Utförs en migrering i denna ordning innebär det en stabil lösning utan obehagliga kostnadsöverraskningar, samtidigt som det ger er ett repeterbart arbetssätt som är tydligt för alla inblandade, både på IT-avdelningen och ute i verksamheten.

6. Nu när vi har börjat använda molnet, hur ser jag till att använda det rätt?

Här har vi mängder med olika svar men oftast beror det på er målgrupp. Utbildning till användare, veckobrev med tips, IT-personer och utvecklare behöver info om förändringar och nyheter. Tänk även på att nyttja tjänster inom Integration (ex: BizTalk Services, Azure AD federation) och håll koll på nätverksprestandan eftersom att det ofta blir nästa flaskhals.

Sammanfattning

Många som tittar på molnet har ungefär samma frågeställningar, men om vi är tydliga när vi pratar om molnet och beskriver både vilken teknik vi menar och vilken plats vi avser så underlättar det väldigt mycket. Då kan ni istället koncentrera er på att diskutera de tekniska- och affärsmässiga fördelarna och hur ni ska göra för att använda dessa.

Ladda ner vår guide:  Digitalisering av verksamheten – de största  trenderna för 2019  – Se till att ditt företag har rätt verktyg för digitalisering. Hämta guide  <https://www.visolit.se/whitepaper-digitalisering-av-verksamheten-trenderna-for-2019>