Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

Vad kan påskynda företagens digitala transformation?

Det blir allt viktigare att påskynda företagens digitala transformation. Här listar vi 5 stora trender som kan lägga grund för det.

Visolit speed up your business-1

Vad har de bästa verksamheterna gjort för att ligga steget före? Här är trenderna som kan snabba på företagens digitala transformation.

Under de senaste åren har företag insett att digital (affärs)utveckling är strategiskt viktigt för tillväxtmöjligheterna. Enligt Gartners SEO Survey från 2018 önskar cheferna bättre metoder för att driva tillväxt i verksamheten. Bland de mest prioriterade områdena för 2019 nämns teknologisk förbättring och utveckling av nya strategier.

Det blir därför allt viktigare att påskynda företagens digitala transformation. Här listar vi 5 stora trender som kan lägga grund för det.

5 trender inom digitalisering


1) Innovation i ledningsstrukturen

I och med faktumet att företag inte längre anser digitalisering som endast ett tekniskt mål inser allt fler att de behöver adressera hur verksamheten leds och hur digitalisering påverkar affären som helhet.

I en undersökning genomförd av Randstad framkom det att hela 95% av de 3 000 tillfrågade företagarna tror att de behöver en ny ledningsstruktur för att kunna adressera sättet som digitaliseringen påverkar företaget på.

I framtiden kommer följande egenskaper vara ännu viktigare hos en chef:

  • Förmågan att engagera medarbetare (76%)
  • Vara mer flexibel och kunnig i att använda digitala verktyg för att driva framgång (77%)
  • Driva en kultur med fokus på innovation, lärande och kontinuerlig förbättring (76%)

Infographic - 15 trender för digitalisering 2020

2) Bättre integration av digitala initiativ

Integration behövs för att kunna driva komplexa IT-system. Om företaget snabbt ska kunna digitalisera allt från processer till ledning och teknik är det nödvändigt att integrera digitala initiativ på alla nivåer i verksamheten. Delad planering, samordnade åtgärder och en gemensam datamodell är därför en viktig trend inom digitalisering.

Att ha kontroll och närhet till integrationer är därför en nyckelfaktor för framgång. Detta bekräftas också av siffror från nordiska Radar Ecosystems.

Läs också hur Visolit kan hjälpa dig att kickstarta din digitala transformation här

3) Förnyat fokus på förändringsledning för att säkerställa skalbarhet och hållbarhet

Utöver teknisk kunskap bör moderna IT-chefer också besitta affärsexpertis för att göra bra strategiska val som hjälper verksamheten att nå sina affärsmål. IT-rollen utvecklas ständigt och med det kommer behovet av att kunna kombinera flera färdigheter.

Bristen på intern kompetens anses vara ett av de största hindren för digital transformation. I framtiden kommer det därför bli större fokus på att bland annat identifiera och utbilda personer i verksamheten som kan driva transformationen - eller anställa rådgivare som kan utbilda personalen.

Läs också: 4 sätt där tekniken underlättar för tillväxt

4) Uppdatering och förbättring av strategin för molntjänster

Trots faktumet att många företag har investerat i olika molntjänster under flera år är det fortfarande många som inte har någon definierad och framåtvänd strategi för dessa satsningar. För att påskynda den digitala transformationen kommer företag i framtiden investera allt mer i en primär molnleverantör som erbjuder både teknik och affärsutveckling, och samtidigt satsa på multicloud-styrningsverktyg för att hantera resten.

Nyckeln är att hitta rätt kombination för ditt företag baserat på era förutsättningar och affärsmål.

5) Systematiska experiment med nya tekniska trender

Företag blir stadigt bättre på att testa ny teknik. Vi ser därför en trend med Failure-as-a-service och prioritering av innovativ teknik som artificiell intelligens (AI), maskininlärning, IoT, 5G och blockchain.

MIT Sloans “The 2018 Digital Business Global Executive Study” nämner experiment och repetition som två viktiga delar i digital disruption.

Läs mer om digital transormation

Företag kommer i framtiden fokusera på att lära sig att experimentera snabbt, ofta tillsammans med samarbetspartner, starta pilotprojekt och implementera lovande teknik snabbt för att hålla verksamheten up-to-date och konkurrenskraftig.

Sammanfattningsvis kan vi säga att bättre integration, förbättring av strategin för molntjänster och systematiska experiment kan påskynda företagens digitala transformation.

De största trenderna för digitalisering i 2020