Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

Vad är egentligen digitalisering?

När vi talar om digitalisering talar vi inte om övergången från analoga till automatiska processer. Digitalisering handlar också om att använda nya tekniska tjänster, system och lösningar för att bli mer anpassningsbara, moderna, effektiva och pålitliga.

digitalisering

”Digitalisering handlar om att använda teknik för att förnya, förenkla och förbättra. Det handlar om att erbjuda nya och bättre tjänster som är lätta att använda, effektiva och pålitliga. ” 

Så definieras digitalisering på Regjeringen.no

Med andra ord handlar digitalisering om mycket mer än övergången från analoga, manuella system till digitala lösningar. Med det sagt är det emellertid klart att övergången till digitala lösningar i de flesta fall också är nödvändig för att företagen ska kunna förenkla och förbättra sina arbetsprocesser. 

Men för att förstå vad digitalisering egentligen betyder måste vi först ta ett steg tillbaka och se helheten. 
 

[CHECKLISTA] 7 TIPS FÖR DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING

Digitalisering handlar inte enbart om att gå från analog till digital

I dagsläget och inom närmsta framtid kommer digitalisering i stor grad att handla om att göra så att IT inte bara är en stödfunktion för företag, utan IT kommer att vara en del av verksamhetens DNA. 

Detta innebär att företag och andra företag som vill vara ledande inom sitt segment måste öka sin digitala kompetens internt. Det är också viktigt att inte bara IT-chefen, utan också företagets högsta chefer, förstår potentialen i den nya tekniken.

Med andra ord handlar digitalisering inte bara om att byta ut det fysiska arkivet med molnlagring eller om att effektivisera arbetsprocesserna. Digitalisering handlar om att använda IT och digitala lösningar för att vidareutveckla verksamheten, underlätta tillväxt och samtidigt säkerställa att säkerheten är god. 

Läs mer: Digitalisering som konkurrensfördel

Digitalisering är omstrukturering, omstrukturering är digitalisering

Det är omöjligt att undvika att digitalisering, för nästan alla företag, också omfattar en form av omstrukturering i större eller mindre utsträckning. På regeringen.no går man faktiskt så långt som att säga att digitalisering är omstrukturering och att omstrukturering är digitalisering. 

Kort sagt, digitaliseringen består i att använda antingen ny eller befintlig digital teknik på nya sätt och på ett sätt som får företag och verksamheter att förändras. De företag som lyckas med denna övergång är de som anpassar sin strategi för att vara i linje med den förändring som den nya tekniken innebär för verksamheten. Och det innan det är för sent.

I digitaliseringens ålder är det också viktigt att inte låta det förflutna förstöra framtiden. Du måste våga släppa gamla metoder och fördela både pengar och resurser där de kommer att behövas i framtiden. Men det betyder inte att du måste avveckla de lösningar du redan har idag. Använd istället ny teknik för att förbättra dina nuvarande lösningar och fokusera på att bygga broar mellan befintliga och nya lösningar.

Digitalisering är mer än bara ny teknologi

Som sagt är det viktigt att betona att den största utmaningen inom digitalisering inte har att göra med själva tekniken. Utmaningar ligger ofta i att få människor och hela organisationer att anpassa sig till de nya lösningarna. Det är hur du och alla i ditt företag förhåller dig till den tekniska förändringar som är avgörande för företagets framgång. 

Med andra ord, när du börjar digitalisera ditt företag måste du börja arbeta med människorna i företaget. Verksamheten kan inte genomgå en framgångsrik digital övergång utan både ledningens och anställdas vilja. Därför är det viktigt att du ser till att alla i din verksamhet är villiga att införliva nya rutiner och släppa tidigare utdaterade lösningar. 

Grieg Seafood, ett av världens ledande företag inom laxodling, har arbetat mycket med detta. I samarbete med Visolit har företaget haft en omfattande digital utveckling. De har gjort detta för att förbättra sina metoder för insamling och analys av data och för att automatisera ledningsinformation och myndighetsrapportering. Med detta står Grieg Seafood inför stora förändringar och arbetar för att få alla involverade i förändringsprocessen.

- Det hjälper inte att skapa nya arbetsprocesser om de som ska utföra uppgifterna inte inkluderas och ges rätt utbildning, betonar Trond Kathenes, chef för Grieg Seafood.

Läs mer: Ett digitalt försprång ger ökad konkurrenskraft

Vad behöver du göra för att göra ditt företag kommer att gå framgångsrikt genom en digitaliseringsprocess?

Alla företag är olika och har olika behov. Därför kommer digitaliseringsprocessen också att variera i varaktighet och omfattning. Men det finns fortfarande några mål som du bör sätta för din verksamhet för att bli ett framgångsrikt digitalt företag.

Som företag bör du ha mål som dessa: 

  • teknik och företag anses vara en komplett enhet
  • teknik är främst ett verktyg för innovation
  • Beslut fattas baserat på experiment och data, inte mänsklig intuition
  • Du har system som kan hantera de enklare uppgifterna och sedan utvecklas löpande för att ta sig ann större uppgifter
  • organisationen och systemen som du använder är utformade så att du kan möta kundernas behov

Denna punktlista är inspirerad av denna artikel på Magma.no.


Ladda ner vår guide:  7 sätt att driva verksamhetens digitala utveckling framåt  – Hur gör du för att driva en framgångsrik digitalisering av ditt företag?  Här är sju steg som hjälper dig att komma igång! Hämta guide  <https://www.visolit.se/whitepaper-5-best-practises-for-dig-som-it-chef>