Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Säkerhet

Upp emot 40 miljoner på grund av en cyberattack - har ditt företag råd?

Visste du att ett lyckat cyberangrepp på ett litet  till medelstort företag (SMB) kostar upp emot 40 miljoner kronor? Visste du också att 70 % av alla anställda i Sverige jobbar på den här typen av företag och att majoriteten av dessa har stora utmaningar med sin cybersäkerhet och digitala mognad? Här listar vi statistik som framkom i vår undersökning tillsammans med Rader Ecosystems Specialist - statistik som varje företag i segmentet SMB måste känna till och agera på. 

Vi har tillsammans med analysföretaget Radar tagit fram en rapport baserad på en undersökning inom små och medelstora svenska företag (SMB) gällande molnmognad och cybersäkerhet. Resultatet visar att majoriteten av företagen inom segmentet har eller står inför betydande utmaningar med sin digitalisering - utmaningar som påverkar både konkurrenskraft och företagets fortsatta överlevnad. Mest framträdande är svårigheterna med rätt kompetens och teknik internt i organisationerna. Det visas också tydligt att nästan alla verksamheter präglas av begränsningar i budget och resurser när det kommer till prioriteringar i den digitala transformationen. Det här är oroande statistik eftersom SMB utgör en betydande del av den svenska arbetsmarknaden. Kontentan av rapporten är att ledningsgrupper måste förstå vikten av att satsa på teknisk innovation och säkerhetsfrågor, och hur viktigt det är att nyttja möjligheterna med sin molnplattform.  
 

Se även webinar Radar Talk med Visolit

 

Därför måste företag satsa på digital mognad och säkerhet 

Det råder just nu en stor investeringsvilja bland svenska företagare. Det märks framför allt inom IT när många arbetsplatser börjar kombinera det traditionella kontoret med distansarbete. Utvecklingen mot en mer hybrid arbetsmiljö innebär att SMB kommer ta fler och större risker sett till sin IT-miljö, vilket automatiskt ställer högre krav på organisationens säkerhet och digitala mognad.  
 
Företag i det här segmentet måste förstå vikten av att göra rätt prioriteringar i sin digitaliseringsresa, både för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, men också för att minska risken för att råka ut för cyberattacker. Den allra största skillnaden mellan SMB och större företag är hur prioriteringarna inom IT-miljön ser ut. Vår undersökning visar nämligen att effektivisering och kostnadsreducering av IT-miljöer i SMB får mer fokus än innovation och transformation, vilket gör att många organisationer inte lever upp till kraven som idag ställs på cybersäkerhet.  
 
För dig som vill få mer förståelse om situationen för SMB har vi samlat och listat statistik som svart på vitt visar varför långsiktiga satsningar är viktiga för att stärka både säkerhet och digital mognad.   

- Vår undersökning visar att den största utmaningen i små och medelstora företag är digital säkerhet (40 %), följt av digitalisering (17 %) och automatisering (14 %). Undersökningen visar också att 42 % av de tillfrågade företagen anser att utvärderingsförmågan av molnlösningar är låg och 32 % anser att den interna förmågan att integrera molntjänster är låg. 
 
- 53 % av de tillfrågade företagen upplever en stor brist på specialistkompetens inom nya teknikområden. 48 % av företagen upplever också en brist på säkerhetsexpertis, samt 43 % upplever en brist på utvecklare.  
 
- Två tredjedelar av de tillfrågade företagen upplever det ”svårt” eller ”väldigt svårt” att räkna på faktiska kostnader för Platform-as-a-Service och Infrastructure-as-a-Service (IaaS). I analysen om cloud/digital majority visas det att hela 60 % av små och medelstora företag är kvar på lägsta nivån av digital mognad, medan 59 % av de större verksamheterna befinner sig på den högsta.  
 
- En lyckad cyberattack i SMB kan vara mycket kostsam och orsaka skador på upp till 40 miljoner kronor beroende på dess omfattning. Skadorna står oftast inte heller i proportion till antalet anställda eller omsättning - de mindre drabbas hårdare, upp till 10 gånger värre.    
 
- Statistik från InfoSecurity Group visar att en Ransomware-attack utförs var tionde sekund. Ransomware är en av de farligaste attackerna eftersom det ger cyberbrottslingar möjligheten att neka åtkomst till företagsdata genom kryptering och således bedriva utpressning.  
 
- Cyberattacker av SMB är ofta enklare än av större företag. Anledningen är att SMB inte har investerat tillräckligt i cybersäkerhet och att många företag fortfarande använder kostnadsfria verktyg för cybersäkerhet för att skydda all sin data och sina system. 
 
Enligt National Security Authority (NSM) kan 80-90 % av alla cyberattacker och dataintrång undvikas genom relativt enkla åtgärder. Det handlar främst om tekniska tilltag som till exempel att säkerställa att säkerhetsuppdateringar installeras direkt, men genom åtgärder och utbildning som förbättrar det anställdas digitala beteende.  
 

Visolit hjälper dig med en stabil och säker IT-miljö

Det behöver inte vara dyrt och komplicerat att ta de första stegen mot en ökad digital mognad och högre digital säkerhet. I grund och botten är det viktigaste att du som företagare ser till att din verksamhet drar full nytta av kapaciteten av era moln- och IT-lösningar - antingen via interna resurser eller en strategisk IT-partner.  
 
I vår rapport kan du läsa mer om vilka tilltag som vi rekommenderar för en ökad cybersäkerhet och digitala mognad. Vi förespråkar att ingå ett partnerskap med en erfaren leverantör som Visolit - en partner som både kan hjälpa er att hamna på rätt köl och sedan vägleda er genom hela digitaliseringsprocessen. Som utgångspunkt rekommenderar vi att du tillsammans med Visolit utvärderar och analyserar organisationens befintliga IT-miljö för att kunna identifiera förbättringspotential. Detta då vi som samarbetspartner vill garantera en optimal leverans som är helt skräddarsydd efter era omständigheter, behov, målsättningar och framtida ambitioner. Vi tror att en strategisk partner är det säkraste och mest optimala alternativet i övergången från traditionell IT till molntjänster.   
 
New call-to-action