Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Inspiration

Skapa nytta i verksamheten med Visolits relationsbaserade samverkansmodell

En nära relation mellan kund och samarbetspartner är avgörande för att en affär ska bli givande och så framgångsrik som möjligt för båda parter. Vi på Visolit har därför tagit fram en relationsbaserad samverkansmodell som syftar till att skapa nytta för våra kunder. Här kan du läsa mer om vad den innebär och hur den fungerar.

Every challange (och möjlighet) needs a partner

En stark och bra relation mellan kund och leverantör är en viktig grundpelare för att ett samarbete ska bli så bra som möjligt, det är vi på Visolit övertygade om. Vårt motto “Every challenge needs a partner” speglar vårt sätt att se på samarbete och vår vision är att även uppfylla våra kunders vision och verksamhetsmål. Relationen till kunden och vårt samarbete är därför grunden till lyckade projekt, leverans och nöjda kunder.

Vi är partnern som hjälper våra kunder med både utmaningar och möjligheter. För oss är det viktigt att ha en kontinuerlig utveckling och förbättring av digitala arbetssätt med fokus på verksamheten. Det är något av en missuppfattning att ett företag enbart kan behöva en IT-partner när saker och ting går dåligt, faktum är att det kan vara minst lika fördelaktigt med stöttning när det går bra. Därför handlar det för oss inte bara om våra kunders utmaningar, utan till lika stor del deras möjligheter. Vi hjälper gärna till oavsett om det handlar om utveckling av IT-miljön eller när någon har fastnat och inte kommer vidare i önskad riktning.

Så fungerar Visolits relationsbaserade samverkansmodell

Vår övertygelse om att relationen mellan kund och leverantör är så viktig för en bra och givande affär är grunden till vår framgångsrika relationsbaserade samverkansmodell. Den syftar till att skapa nytta i kundens verksamhet och utgår från en gemensam vision som bryts ner i strategiska mål. Beroende på hur ditt företags utmaningar och behov ser ut och beroende på vår roll i er verksamhet anpassas förstås den gemensamma visionen för att skapa en långsiktig och givande relation.

Här är ett exempel på hur den skulle kunna utformas:

“Genom nytänkande, teknik och samverkan levererar vi IT i världsklass till nytta för båda parter, som skapar trygghet och frigör tid till individanpassad omsorg för XXX kunder”

Exempel på strategiska mål

Den gemensamma visionen bryts sedan ner i strategiska mål, även dessa anpassas efter nuläge och önskat slutresultat. Här är exempel på några strategiska mål som tillsammans kan hjälpa till att nå den överenskomna gemensamma visionen.

  1. Nöjda medarbetare hos KUND X med ökad potential att utföra sitt arbete med stöd av IT.

  2. Hög produktivitet hos KUND X genom mobilitet, automation och god tillgänglighet av Tjänsterna.

  3. Utveckla och modernisera IT-plattformen för att skapa mer värde för båda parter.

Vägledande principer på väg mot den gemensamma visionen 

För att framgångsrikt kunna uppnå den gemensamma visionen tillsammans använder vi en rad vägledande principer. I grund och botten är det en uppsättning normer och värderingar som relationen mellan oss och våra kunder baseras på.
Genom att båda parter tillsammans kommer överens om vägledande principer för relationen kommer samarbetet bli roligare, bättre och mer givande i slutändan. Det blir enklare när alla har ett gemensamt mål att sträva efter och risken för friktion under samarbetets gång minskar avsevärt när det finns ett överenskommet förhållningssätt att luta sig mot.

Om du vill veta mer om hur vår relationsbaserade samverkansmodell fungerar i praktiken så vill jag tipsa om vårt inspelade webinar om just det här. Se webinariet här.

Visolits relationsbaserade samarbete med Attendo

Attendo är Nordens ledande omsorgsföretag och är en av våra kunder som framgångsrikt använder sig av vår relationsbaserade samverkansmodell. Det gör att vi som partner har en stor roll i deras verksamhet när det kommer till IT, oavsett om de behöver hjälp med en utmaning eller vill ta tillvara på en möjlighet. Förtroendet oss emellan är starkt och därför är relationen detsamma.

Oskar Hägglund är IT Director på Attendo och berättar om det relationsbaserade avtalet med Visolit.

- Det är mer ansträngande att upprätthålla ett relationsbaserat avtal men det är mycket mer givande och det är ett riktigt partnerskap. Vi gräver inte i respektives fel, utan vi ser en helhet och långsiktighet i avtalet. Vi har etablerat nya samverkansforum, såsom arkitekturforum, säkerhetsforum och ekosystemforum för att Visolit ska få vara del i vår «digitala roadmap», tillsammans med övriga viktiga underleverantörer, berättar han.

Här kan du läsa mer om vårt samarbete med Attendo.

Se vår inspelade webinar tillsammans med Attendo

Se det inspelade webinariet som handlar om vår relationsbaserade samverkansmodell. Här får du lära dig mer om vad det innebär och hur det är uppbyggt i praktiken. Webinariet är en dialog mellan mig och Oskar Hägglund, IT Director på Attendo, och vi berättar om vårt nära samarbetet tack vare en relationsbaserad samverkansmodell.

Se webinariet