Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Hälsa-och Sjukvård

Säkerhet och regelefterlevnad i vården

Att kunna säkerställa drift- och verksamhetskontinuitet i händelse av en incident eller ett systemfel, är ett enormt viktigt område för verksamheter inom vård- och omsorgssektorn. 

I den här bloggartikeln kan du läsa mer om hur en molnlösning kan hjälpa din verksamhet att nå nya nivåer av IT-säkerhet!

Under de senaste åren har tekniken haft stor inverkan på innovationer inom vård- och omsorgssektorn. I samband med den utvecklingen har även verksamheternas IT-plattformar blivit allt viktigare, då framför allt vårdinstitutioner inte har råd med avbrott i verksamheten. Skulle en händelse eller incident uppstå med inverkan på IT-system och tillhörande funktioner, behövs en effektiv IT-plattform finnas tillgänglig för att snabbt kunna återställa verksamhetsdriften.  

Fördelar med molnbaserad IT-säkerhet

Som verksamhet har ni inte råd med ett litet avbrott i verksamheten, än mindre ett större systemavbrott på grund av ett systemfel. Molnbaserad IT hjälper vård- och omsorgsverksamheter att enklare kunna manövrera arbetsvardagen. Branschen håller successivt på att transformeras och allt fler verksamheter väljer att flytta till molnbaserade IT-plattformar. En hybrid molnlösning erbjuder vård- och omsorgsverksamheter heltäckande lösningar för backup, regelefterlevnad och säkerhet. Den största fördelen för hälso- och vårdverksamheter att ha en molnbaserad IT-plattform gäller verksamhetens effektivitet och säkerhet. Att använda modern teknik i form av en molnbaserad IT-lösning gör att verksamhetskritiska områden effektivt och enkelt kan återställa driften av verksamhet i händelse av en incident.


Vikten av tillförlitlig säkerhet och backup

Att ha rätt molnlösning hjälper även verksamheter inom hälso- och vårdsektorn att kostnadseffektivisera verksamheten, då traditionella system kan vara långsamma, dyra och ofullständiga. Trots den moderniserade trenden inom vård- och hälsobranschen, är det fortfarande många verksamheter som förlitar sig på dessa osäkra backup-metoder, såsom backupband, hårddiskar eller USB-minnen, som enkelt kan gå sönder eller tappas bort. Verksamheter inom vård- och omsorgssektorn, ansvarar inte bara för patienternas säkerhet, utan även för hela organisationens hantering av känsliga patientdata. För att kunna garantera att data inte förstörs genom en oförutsedd händelse (såsom ett intrång, systemavbrott eller en naturkatastrof) krävs en tillförlitlig lösning gällande säkerhet och Backup. Hälso- och sjukvårdsorganisationer behöver säkerställa att all patientdata är fullständigt skyddad, både för att data inte ska försvinna, och för att förebygga stöld eller missbruk av obehöriga. 
 
Med en molnbaserad IT-plattform från Visolit får företag möjlighet att hantera och lagra patientdata lokalt i Sverigemed högt skydd för intrång, med ett automatiserat skydd och en funktion för katastrofåterställning (DRP). I vår guide “Digital transformation för hälso- och sjukvårdssektorn” kan du läsa mer om DRP och hur du ska tänka kring det.  

Regelefterlevnad och GDPR

 
Det är som sagt otroligt viktigt att verksamheter inom hälso- och sjukvård prioriterar IT-säkerheten. Det handlar inte bara om att skydda känslig information, utan även om det finns otaliga regler och riktlinjer att följa. Det här kräver att molntjänsten finns på en välfungerande IT-plattform som ansvarar för att förebygga dataförlust och dataläckage. När den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) upprättades 2018 blev regelefterlevnad och integritetsrättigheter viktiga frågor, där överträdelser kan resultera i stränga och straffrättsliga påföljder med viten upp till 4% av koncernens omsättning. 
 
En molnplattform från Visolit skyddar patientdata och har kontinuerlig regelefterlevnad, genom att lagra all data i en lokal miljö, inom ett mycket säkert datacenter. Skyddandet av patientdata är av allra största vikt då det blivit en populär måltavla för cyberkriminella. Patienters data innehåller ofta information som krävs för identitetsstöld, utpressning och liknande korrupta handlingar. 

Samarbete genom hela molnresan 

Det kanske kan verka som att det mer eller mindre handlar om att bara bestämma sig för molnet och sedan trycka på en knapp, sen är det klart. Riktigt så är det inte, även om det inte heller behöver bli en allt för komplex eller långdragen process. Men det är flera bitar som behöver falla på plats för att så effektivt som möjligt använda sig av molnet. Därför kan det kännas tryggt att ha en samarbetspartner eller leverantör som kan stötta dig hela vägen, från en första fundering på molntjänster till genomförd implementation och förvaltad lösning.  
 
Vi på Visolit har lång erfarenhet av etablering, drift och förvaltning av molntjänster och kunder som behöver hjälp under olika stadier av sin resa till molnet, i flera branscher. Ett av våra främsta fokusområden är att vi jobbar kundnära, vi brinner för att sätta oss in i våra kunders verksamhet, allt för att se till att den molntjänst de väljer möter deras behov på bästa sätt.  
 
En av våra populära tjänster heter “Cloud Assessment and Planning Workshop för hälso- och vårdsektorn och den syftar till att hjälpa organisationer inom just hälso- och vårdsektorn med en strategi och övergripande planering av införande och drift av molntjänster. Den består normalt av fyra workshops, där den första delen handlar om att skapa en gemensam målbild för när Cloud kan vara rätt alternativ för dig. Under den andra delen tar vi tillsammans fram konkreta förslag på förändringar baserat på ert nuläge och framtida behov med hänsyn taget till säkerhet och regelefterlevnad.   

I vår guide “Digital transformation för hälso- och sjukvårdssektorn” har vi samlat konkreta tips och råd för du som jobbar inom den här sektorn kan modernisera och effektivisera din verksamhet, samtidigt som du säkerställer säkerhet och regelefterlevnad. Ladda ner ned här.  

Ladda ner vår guide:  Digital transformation för hälso-   och sjukvårdssektorn.  – En guide för att upprätthålla datasäkerhet och regelefterlevnad Hämta guide  <https://www.visolit.se/guide-digital-transformation-for-halso-och-sjukvarden>