Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

Så här samarbetar du bättre mellan olika företag och discipliner

I dagsläget använder en arbetstagare 80 procent av arbetsdagen med att samarbeta med andra. Antingen är det kollegor, externa parter eller kunder som arbetet utförs med. Vi ser mer och mer att samarbetet med andra individer sker via plattformar i form av video, chatt eller molnbaserade lösningar.

Samarbetet är inte heller kopplat till en specifik plats eller enhet; idag händer det  att ett möte tas i bilen på väg till jobbet eller via mobiltelefonen i hemmet. Dessutom förväntas samarbetet vara både effektivare och mer lönsamt än någonsin, trots avstånd och många inblandade enheter.

Ladda ner Visolit LiveTalk - Best of Ignite

Detta kan leda till praktiska utmaningar som du som ledare måste ta ställning till. Vi vet att detta kan vara utmanande. Därför ger vi dig i det här inlägget våra bästa tips om hur ditt företag kan skapa och underlätta för bättre interaktioner och samarbeten mellan olika företag, olika discipliner och olika länder.

Varför är teamarbete så viktigt? 

Innan vi går vidare till våra tips är det viktigt att berätta varför det är så viktigt att vi kan arbeta effektivt mellan olika parter. Ny teknik ökar behovet av att lösa stora, komplexa arbetsuppgifter effektivt. Därför måste företag och organisationer ha tillgång till stora, komplexa team med bred och tvärvetenskaplig expertis. Som ledare är det därför viktigt att du ordnar så att dina team ska kunna samlas snabbt och samarbeta effektivt, inklusive på virtuella plattformar.

De viktigaste faktorerna för framgång

Harvard Business Review har undersökt 55 stora team för att identifiera framgångsfaktorerna för de mest framgångsrika av de studerade teamen. De undersökte över hundra olika faktorer och drog slutsatsen att åtta av dessa var direkt relaterade till hur framgångsrika teamen var

De åtta viktigaste faktorerna handlar till stor del om hur ledningen beter sig mot de anställda och om kulturen inom företaget. Om samarbetet i ditt team ska fungera bra är det nödvändigt att: 

1. de anställda har bra stöd från ledningen
2. sociala relationer värderas
3. de anställda har goda förebilder
4. ledarna är uppmärksamma
5. utbildning erbjuds i samarbetsfärdigheter
6. alla har de nödvändiga färdigheterna
7. alla hjälper till att skapa en stark känsla av gemenskap
8. laget har bra teamledare

Hjälpmedlen som gör samarbete möjligt

Eftersom arbetsvärlden digitaliseras och samarbete inte längre sker lokalt utan också över stora avstånd ökar naturligtvis behovet av tekniska hjälpmedel för att möjliggöra detta. Detta innebär bland annat att alla anställda ska ha tillgång till de verktyg de behöver för att kunna samarbeta och kommunicera utan problem med sina kollegor, partners och kunder. Även här har du som ledare ett stort och viktigt ansvar.

Det första steget du måste ta för att säkerställa att dina anställda arbetar väl tillsammans och se till att ditt företag kan förbli konkurrenskraftigt är att komma igång med din digitala transformation och utveckla en IT-strategi som kan ta dig ett steg längre. Då måste du säkra åtkomst till bra, moderna arbetsverktyg.

Vilka verktyg behöver du? 

Med en utarbetad IT-strategi och en påbörjad digital transformation är grunden lagd för att du och ditt företag på ett bra sätt ska kunna samarbeta med varandra internt och med aktörer utanför företaget, även under de kommande åren. Vägen framåt handlar om att introducera de tekniska lösningar som säkerställer att den digitala transformationen ger dig högsta möjliga värde.

Här är våra tips på vart du ska börja när du lägger grunden för att ditt företag ska kunna samarbeta med varandra internt och med externa aktörer på ett effektivt sätt.

Välj en offentlig molnlösning

Genom att flytta hela eller delar av ditt företag till en offentlig molnlösning, till exempel Microsoft Azure, kommer du att kunna minska ditt företags kostnader samtidigt som du ger mer flexibilitet och förbättrar samarbetsmöjligheterna

År 2019 öppnade Microsoft ett datacenter i Norge. Detta innebär att norska företag får offentliga molnlösningar från norska datacentra, vilket erbjuder stora fördelar, inklusive säkerhet, närhet och minskad väntetid. För närvarande är det bara Microsoft Azure-plattformen som är tillgänglig via de norska datacentren, men 2020 O365, Dynamics 365 och Microsoft Power Platform kommer också att implementeras.

Utnyttja möjligheterna i molnbaserade lagringstjänster

Att använda molnbaserade lagringstjänster säkerställer bland annat att alla i teamet har tillgång till samma uppdaterade version av alla filer. Tillgång till dokument och underlag förbättrar också gruppmedverkan och sänker tröskeln för att bidra med förslag och idéer bland anställda. 

Microsoft Teams är ett sådant molnbaserat samarbetsverktyg. Verktyget har ersatt tidigare Microsoft-lösningar som Skype for Business. I utvecklingen av det nya verktyget har Microsoft undersökt hur Skype for Business-användare använde applikationen och såg till att den nya lösningen uppgraderas med ny funktionalitet som stöder modern användning och underlättar effektivt samarbete. 

Idag fungerar Teams som ett komplett "nav" för samarbete och kommunikation, både internt med kollegor och externt med partners och kunder. Med teams är det möjligt att göra följande: 

- Hålla alla medlemmar i verktyget informerade
- Arrangera videokonferenser och telefonsamtal
- Dela filer och dokument
- Hålla din säkerhetsnivå på en hög nivå

Hög användarvänlighet

En hög användarvänlighet är en förutsättning som måste uppfyllas för att samarbeten ska fungera väl i ditt företag när anställda kommunicerar med hjälp av digitala verktyg. Det säkerställer att de anställda faktiskt använder sig av de verktyg som de har tillgängliga, och för det andra kommer korrekt och aktiv användning av nya verktyg att skapa mer motivation och en känsla hos dina medarbetare att hela företaget gemensamt arbetar mot samma mål.

Enklare samarbete - bättre resultat

Vi hoppas att våra tips hjälper dig att göra det möjligt, för dig och din personal att interagera effektivt och sömlöst med andra, både internt och externt.

Att ständigt arbeta för att ha effektivare interaktion i företag är ett mål som resulterar i både kort- och långsiktiga resultat.

Ladda ner Visolit LiveTalk - Best of Ignite