Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

RpA - en Huvudverksamhet?

RpA, en teknik som kan ge din verksamhet fantastiska möjligheter till snabbare, säkrare och mer träffsäkert arbete genom automatisering av arbetsuppgifter och processer. Men hur fungerar det bäst i praktiken? När och hur kan du snabbt få ut värdefulla effekter av en RpA-satsning? Här ger Simon och Peter dig sina bästa tips och berättar även om hur du undviker de vanligaste misstagen.

RpA står för "Robotic Process Automation" och är en teknik där man använder programvarurobotar som körs i vanliga datorer. RpA-roboten jobbar med musklick på skärmen och tangentbordstryckningar mot vanliga applikationer, till exempel Office 365, och kan på så vis använda programmet precis som en vanlig användare.

Se vårt on-demand webinar om RpA

På datorn kan roboten utföra samma typ av arbete som en människa, men med högre hastighet och högre noggrannhet. Programvarurobotar är även moduluppbyggda och kan kompletteras med nya förmågor när behov uppstår. Exempelvis kognitiva förmågor (läsa text) eller kopplingar till klassiska system.

Roboten glänser i äldre system

Roboten kan arbeta med såväl moderna applikationer som äldre stordatorsystem och egenutvecklade applikationer.

Äldre system kan vara svåra eller omöjliga att vidareutveckla med ny funktionalitet eller att anpassa till företagets förändrade behov. Åtminstone i det tempo som krävs för att vara konkurrenskraftig. Då kan en robot användas för att överbrygga det funktionella gapet och exempelvis hämta ut data till moderna rapportverktyg, eller mata in information från moderna affärssystem trots att dessa inte är integrerade mot det äldre systemet.

Vi på Visolit ser framförallt RpA som ett viktigt komplement till traditionella IT-system och även som en brygga mellan olika system som annars inte skulle kunna utbyta information.

Robotar kan arbeta självständigt, på egna datorer, eller som stöd till personalen på gemensamma datorer.

Underlättar administrativt arbete och ökar säkerheten

En vanlig anledning till att organisationer väljer att använda RpA är för att automatisera delar av arbetet som anställda annars skulle ha gjort manuellt. Syftet kan vara besparingar genom effektivisering, ökad kvalitet, ökad säkerhet, eller helt enkelt att bidra till drägligare och mer utvecklande arbetsuppgifter för personalen.

Genom att helt eller delvis ersätta administrativt arbete kan du exempelvis:

  • Hantera känsliga data som en fysisk person inte bör ha tillgång till
  • Öka kvaliteten genom färre fel i processer så som förkontering m.fl.
  • Överföra data mellan system i stora volymer
  • Minska personberoende i avdelningsöverskridande processer
  • Hantera kundinteraktion och ärenden utanför ordinarie arbetstid

Effekterna av dessa exempel ger företaget ökad service i kundled, färre fel i intern administration, ökad säkerhet och värdeskapande arbetsuppgifter för de anställda.

RpA som komplement till traditionell IT-utveckling

Verksamheten vill kunna agera snabbt när nya krav eller oförutsedda möjligheter uppkommer på marknaden, men ofta innebär traditionell IT-utveckling att nödvändiga ändringar kan ta längre tid än önskat. Som komplement till traditionell IT-utveckling kan roboten snabbt fylla de behov som uppstår i verksamheten genom att hantera kortsiktiga behov i väntan på den långsiktiga lösningen.

IT-avdelningar saknar dock ofta budget för att med kort varsel införa stöd för nya affärsprocesser. Eftersom effekterna av en RpA-satsning uppstår i verksamheten är det enklare för de verksamhetsansvariga att påvisa värdet och därför behövs det en sponsor för satsningen på ledningsnivå med verksamhetsfokus.

När är rätt tillfälle att automatisera?

Det är naturligt att tänka att vi börjar automatisera en hel process. Men om du inte har väldokumenterade processer, som lämpar sig för fullständig automatisering, kan du istället plocka ut delar av processen och börja med att automatisera dem. Automatiseringen ger därmed vinster snabbt; i jämförelse med både traditionell IT-utveckling och stora RpA-projekt.

En trigger till automatisering kan vara att verksamheten behöver stöd för processer som ännu inte kunnat implementeras i de befintliga affärssystemen. Behoven kan uppstå av externa händelser, ändrade regulatoriska krav eller plötsliga affärsmässiga möjligheter.

RpA kan även komplettera befintliga applikationer genom att hämta in funktionalitet som aktiveras av användarens normala arbete.

Visolit har lång erfarenhet av att stötta RpA-projekt

Vi på Visolit har hjälpt många företag att komma igång med Robotic Process Automation. Vår erfarenhet säger oss att det främsta misstaget många verksamheter gör när de ska implementera RpA är att de fokuserar alldeles för mycket på tekniken, och att företag ofta tänker “Så länge vi har tekniken på plats, så kommer det att lyckas”. Lite svårare än så är det, eftersom RpA i grund och botten handlar mer om att ändra arbetssätt än att implementera ny teknik. Här kan det därför vara bra att ta hjälp av en extern partner som kan stötta, rekommendera och dela med sig av sin erfarenhet för att just ditt företag ska lyckas med sitt RpA-projekt.

On-demand webinar om RpA

Om du är nyfiken på att komma igång med RpA, är igång men har fastnat på vägen eller bara vill veta mer om hur det fungerar så vill vi tipsa om vårt webinar on-demand “RpA - När är det rätt att börja automatisera?” Där vi bland annat gå igenom hur du kommer igång med en lyckad  RpA-satsning.

Se vårt on-demand webinar om RpA