Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Molntjänster

Oppströms kunskapscenter med Visolit som partner

Ross Offshore är ett kunskapscenter för uppströms verksamhet på olje och gasmarknaden och en stor aktör på den norska marknaden. Ross Offshore består huvudsakligen av tre affärsenheter; Borrning, brunn, marin, Logistik & HSEK och Underlag. I det här blogginlägget berättar Svend Magnus Pettersen om Subsurface-arbetet på Ross Offshore och hur samarbetet med Visolit har varit avgörande för deras arbete. 

Svend Magnus Pettersen leder Subsurface-arbetet på Ross Offshore och berättar hur de har gått ifrån att vara ett konsultföretag till att bli ett kunskapscenter.

- Ross Offshore var ursprungligen ett konsultföretag som hyrde ut personal till oljebolag, men idag kan det faktiskt beskrivas som ett kunskapscenter, inleder han. 

Idag levererar Ross Offshore ett stort antal interna projekt utöver att erbjuda personaltjänster. Den största delen av omsättningen kommer från leverans av kompletta lösningar för planering och logistik kring borrning av brunnar. Det kan vara allt ifrån att hämta fartyg som behövs för jobbet genom deras partners, planera och följa upp undersökningar på platsen och planering av borrning av brunnar till att samordna och övervaka arbetet.

Subsurface-avdelningen levererar projekt inom prospektering för nya framtidsutsikter, branschutveckling och produktionsoptimering samt förvärv och investeringsstöd.

När vi letar nya möjligheter arbetar vi precis som ett oljeföretag. Efter att ha hittat ett fält skapar vi en 3D-modell av fältet, både statistik för geologi, resursvolymer och dynamiskt för att se hur man optimerar fältet, förklarar Svend Magnus

Ett bra samarbete skapade Visolit gPower-Edge Computing på bästa sätt

Modellering- och simuleringverktyg såsom Petrel och Eclipse är viktiga tillgångar i oljeindustrin. Tidigare hade Ross Offshore ingen tjänst som kunde köra Eclipse och Petrel på distans och var därför tvungna att köra applikationerna lokalt.

- Det fanns fall där vi var tvungna att packa ner hela datorn och skicka den med flyg! Vi såg med tiden att driva saker lokalt inte gav oss den prestanda vi ville ha och att vi behövde en lösning som hade högre prestanda och mer flexibilitet. Det här var början på arbetet med Visolits gPowr-lösning.

Visolit gPowr är ett High Performance Cloud som skapades med den högsta graden av grafisk visningskapacitet. Det här tillät Ross Offshore att köra Eclipse-simuleringar och Petrel mer effektivt genom bra grafik och kapacitet.

- Vi reser mycket och har tillgång till samma enheter och samma applikationer bara genom att logga in via internet, det här är självklart en stor fördel för oss, berättar Svend Magnus.

Goda relationer och att arbeta som partners är avgörande för att ett gPower-samarbete ska lyckas.

- Vår kontoansvariga Jan-Arve Hansen och hans team på Visolit har varit vår IT-avdelning och de har varit en nära partner sedan vi tog initiativet till gPower. Tillsammans har vi utvecklat detta ytterligare. Under hela denna fas har vi mött nya utmaningar, till exempel stora dynamiska simuleringar i Eclipse. Visolit har varit flexibla och har hittat lösningar i sina datacenter, vilket innebär att det finns en stor flexibilitet för att göra förändringar efter våra behov, betonar Svend Magnus.

Han säger också att det som var varit viktigt för Ross Offshore är att de har solida tjänster och produkter som de kan lita på. Om de ska kunna stötta ett oljeföretag som fattar stora beslut som handlar om flera miljarder kan de inte ha prestandaproblem. De måste helt enkelt ha system i molnet som kan leverera hög prestanda - Där har gPower Visolit verkligen levererat!

- Det viktigaste är att de som hanterar våra kunder känner till vår verksamhet, och vi måste ha rätt personer att ringa när vi behöver hjälp. När vi ser möjligheter till förbättring av gPower -lösningen har vi upptäckt att Visolit alltid tar action snabbt, vilket är viktigt för oss, säger Svend Magnus. 

Extern datakommunikation är avgörande för att Ross Offshore ska kunna leverera till kunden och de måste kunna ta emot stora mängder data från en kund. Det kräver kapacitet och infrastruktur, både för att göra datan tillgänglig och för att kunna kommunicera tillbaka med kunderna. De vill driva sina projekt från sina kontor och deras system är ofta bättre än att behöva använda kundernas egna lösningar. Svend Magnus säger att kunderna ofta upplever en viss brist på flexibilitet med sina egna lösningar, och då är edgelösningen från Visolit avgörande!

Molnlösningar för full flexibilitet och innovationsmöjligheter

Svend Magnus och hans kollegor arbetar endast i molnet.

- Vi använder en Citrix-lösning för vanligt kontorsarbete, gPower för mer krävande uppgifter och vår helpdesk är Visolit. Vi har också en IT-koordinator på Ross Offshore som koordinerar uppdateringar och installation.

Han säger även att de är en flexibel organisation som kan anpassa sig till marknaden.

- Det är också anledningen till att vi överlevde de tuffa åren 2015–2017. Men visst är företaget annorlunda än det var 2014. Vi har förändrats på vägen, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna anpassa oss bättre. Flexibilitet är ett viktigt ord i Ross Offshore, betonar Svend Magnus. Det gäller både hur vi arbetar och valet av leverantörer och partners. Vad vi fick från gPower är en flexibel lösning som har gjort det möjligt för oss att enkelt skala upp och ner och vi har frigjort mer tid till känrverksamheten.

Svend Magnus pratar också om marknadsutsikterna och säger att Ross Offshore upplever en period med mer aktivitet. Han säger att de har fokuserat på några leveranser som är viktiga för dem och ser mer aktivitet på transaktionsmarknaden.

Nu vill fler företag optimera sin portfölj och vi ser stora möjligheter att ta en större del av den här marknaden. Det finns också några "unga" mindre oljeföretag att ta över som operatörer och Ross Offshore stöttar dem gärna med produktionsteknik och råd om hur man ska bevara värdena, produktionsoptimering och effektiv rapportering.

Fokuserar på möjligheter för oljebolagen

Svend Magnus säger att Ross Offshore också fungerar som en oberoende tredjepart när det gäller reservbedömningar.

- Vi går igenom oljebolagens reservkonton, eftersom en tredjepartsverifiering krävs om oljebolagen vill ha lån med resurserna i marken som säkerhet. Vi går igenom både metodik och värdering av vad som ligger på marken och stödjer företag i inköpsprocesser inom möjliga områden, förklarar han. 

Ross Offshore stödjer oljebolagen längst med hela värdekedjan och man kan verkligen säga att de fokuserar på möjligheter för oljebolagen. Många andra arbetar på kostnadssidan.

- Vi är mycket angelägna om att vara realistiska, för att vi ska vara trovärdiga. Vi lever efter vårt rykte! Vi stödjer företagen för de möjligheter som finns, men det måste vara realistiskt. Inom tredjepartsverifieringar samarbetar vi med ett Londonbaserat företag, ERCE, som har lång erfarenhet av detta och är en bra partner för oss. Vi upplever en bra matchning med expertis och erfarenhet med ERCE, säger Svend Magnus.

Kompetens och affärsförståelse - få kunden att glänsa! 

Att vara ett kunskapscenter gör att rekrytering av rätt expertis är viktigt för Ross Offshore och de föredrar att rekrytera personal med erfarenhet från oljebolagen.

- Vi gör så eftersom våra anställda måste ha “varit i dina skor”. Våra kunder ska känna att våra anställda förstår hur oljebolagen fungerar och de ska vara bra på att förstå kundens verksamhet. Vi har 50-60 fastanställda, plus ett antal projektanställda och tillhörande konsulter; totalt 120-130 anställda, som finns på platser i Stavager, Sandefjord, Bergen och Fornebu. Vi levererar goda resultat på en sårbar marknad. Även om Norge är den huvudsakliga marknaden, gör Ross Offshore också vissa saker utanför Norge, ofta i samarbete med andra, säger Svend Magnus.

Ross Offshore har en spännande kundportfölj som omfattar stora företag som Equinor, Aker BP och Vår Energi. I Equinor och Aker BP har Ross Offshore sina egna kontakter och mycket av det som ligger under ytan går igenom Svend Magnus och hans team. 

- Vi arbetar mycket nära kunderna och måste förstå hur de fungerar och vad som är deras strategi. Först då kan vi leverera projekt som är anpassade till kunden. Till exempel finns det en stor skillnad i hur ett oljeföretag hanterar riskbedömning internt och vi måste veta hur de tycker att vi ska skapa ett projekt som är anpassat till deras beslutsmetoder. Vårt jobb är att få kunden att glänsa, avslutar Svend Magnus.