Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Organisationer

Kompetenslyft i Liberia med Visolit och Misjonsalliansen i spetsen

Visolit Liberia

Visolit är mycket engagerade i att höja kompetensnivån och utveckla teknik hos de som behöver, och i mars skickade man IT-konsulten Egil Dankel för att hjälpa Visolits norska kund Misjonsalliansen i Liberia.

Misjonsalliansens kontor i Monrovia, Liberias huvudstad, har tagit initiativet till att höja kapaciteten och kompetensen hos sina lokala partners i Liberia. Egil Dankel hjälpte till med uppsättning och implementering av kompetens och teknik hos Misjonsalliansens samarbetspartners, vilket inkluderade både användningen av IT-verktyg, rådgivning kring utrustning och installering av företagskonton.

Misjonsalliansen vill öka IT-kompetensen hos sina lokala partners och ge dem bra IT-verktyg. Detta kommer att stärka deras arbetskapacitet, förbättra organisationen, utöka professionalism och effektivisera kommunikationen mellan Misjonsalliansen och deras samarbetspartners. Vi bidrar med viktiga saker här, och jag skulle gärna resa ner och göra det igen,, säger Dankel.

geir-thomas misjonsalliansen

När Visolit blev tillfrågade om att vara med i ett gemensamt projekt i Liberia var det något de gärna ville vara en del av. Innan resan gjordes förberedelser för Misjonsalliansen i Liberia, under ledning av det lokala kontoret och med stöd från deras IT-kontakt i Norge, Geir-Thomas Nordhaug. Han gjorde en kartläggning av IT-situationen bland alla samarbetspartners – och därefter utarbetades en projektplan som Visolit och Misjonsalliansen samarbetade kring innan avresa.

- Misjonsalliansen har varit kunder till Visolit sedan 2017. Vi är glada över deras stöd, det betyder mycket för oss och det arbete vi gör i Liberia, säger Nordhaug.

Dankel berättar att när han kom till Liberia och började arbeta på de lokala kontoren var det både ont om tid och långa dagar.

Egil Dankel Visolit

- Innan jag reste ner verkade arbetets omfattning inte vara så stort – men när jobbet väl påbörjades utökades uppgifterna allt eftersom. Vi ville göra så mycket som möjligt under tiden vi väl var där, vilket gladde alla partners till Misjonsalliansen i Liberia.

Dankel säger att nivån på utrustningen var relativt dålig, och att det fanns behov av IT-investeringar hos dem. Många använde privata Gmail-adresser i stället för företagsmail, och det var ofta instabil internetuppkoppling på grund av äldre routrar.

- Vi möblerade om en del routrar och skruvade på antenner där det saknades. Med mer stabilt internet, råd och vägledning kring utrustningen blev det lättare för parterna i Liberia att sköta sitt arbete i mötet med lokalsamhället.

Egil Dankel, Visolit

Arbetet bestod mestadels av att säkra bra verktyg, förbättra tillgången till Outlook, sätta upp företagens egna e-postadresser och lära medarbetare att använda olika kalenderfunktioner på bästa sätt.

- Vi ville bidra till bättre kommunikation mellan parterna och medarbetarna, och säkerställa att de kunde dela med sig av kunskap och insikter så att de kan hantera sin IT på egen hand lokalt.

Jobb för bättre hälsa, rent vatten och bättre utbildning

Förutom sitt arbete i Sierra Leone jobbar Misjonsalliansen nära tre lokala samarbetspartners i Liberia: AEL, Equip Liberia och "Department of Community Services". Organisationerna bygger brunnar och latriner, och driver utbildningar om förändrat beteende, bättre hygien, med mera. De arbetar på gräsrotsnivå men påverkar inom stora områden – till exempel verkade de för att mer än 30 000 personer i 90 byar fick tillgång till rent vatten under 2018.

Landschef för Misjonsalliansen i Liberia, Rune A. Øygard, berättar att de samarbetar med myndigheter och lokala partners inom utbildning, rent vatten, hälsa och arbete mot sexuellt våld. Dessutom driver Misjonsalliansen en mikrofinansbank, som i slutet av 2018 hade över 1000 kunder. Här får kunderna tillgång till finansiering som hjälper dem driva verksamheter för att bekämpa fattigdom och skapa jobb.

Rune A.Øygard

- Alla är vi små men viktiga aktörer i det stora sammanhanget för att kunna uppnå hållbarhetsmålen. Tillsammans ger vi livet en chans, och vi är stolta över att ha Visolit med i detta, understryker Rune A. Øygard.

- Det är precis i detta arbete där vi har kunnat bidra med vår expertis inom IT. Vi har hjälpt till att göra Misjonsalliansens samarbetspartners bättre rustade för att göra sina insatser för lokalsamhället, och det känns meningsfullt, säger Dankel.

- Misjonsalliansen arbetar medvetet för att knyta till sig partners som känner lokalsamhället och kan arbeta aktivt där. På det sättet säkerställer man att de som faktiskt ska göra själva åtgärderna känner omgivningen väl.

Misjonsalliansen

Dankel berättar vidare att han personligen lärde sig mycket från att delta i projektet.

- Jag lärde mig mycket av Janne och Rune A. Øygard, som har lång erfarenhet från andra liknande sammanhang innan de reste till Liberia för mer än fyra år sedan. Sättet som Misjonsalliansen jobbar på är professionellt och givande: de ställer krav och följer upp för att skapa bästa möjliga resultat för både individer och samhället i stort.

- I Liberia finns det inte tillräckligt med resurser för att införa bra system. Det saknas backuper, filsystem och bra servrar, och det finns ett stort behov av utbildning inom IT-system. Utrustningen är bra, och den går att uppdatera – men även med topputrustning är det helt centralt att utbilda de lokalt anställda. Bara 2-3% av befolkningen i Liberia har tillgång till internet, och det sätter saker och ting i perspektiv. På kontoren saknas mycket, men de har bra system för det som finns på papper. Samtidigt vill många människor lära sig nya saker, men det krävs kapacitet för att höja kompetensen. Det här projektet känns som ett viktigt bidrag på vägen.

Dankel fick kontinuerlig uppföljning från Misjonsalliansen under uppdraget, men det blev långa dagar på jobbet. Feedbacken från deras partners har varit bra, och både utbildningen och arbetet som gjorts på plats har lett till att partnerorganisationerna kan hjälpa samhället bättre.

- Med ny teknik kommer deras arbete att bli ännu effektivare. Tack till er som också förstår hur dessa typer av bidrag har en viktig del i att minska tiden det tar för en liten flicka i byn att hämta vatten från brunnen. Det sätter allt i perspektiv, avslutar Dankel.