Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Azure

Hur kommer du igång med molntjänster på bästa sätt?

Det blir allt vanligare att köpa tjänster från olika Saas-, PaaS- och IaaS-leverantörer och möjligheterna idag är nästintill obegränsade. Idag kan du köpa färdiga system från leverantörer och andra stora molntjänstföretag erbjuder tjänster i ett brett spektrum.

Men hur säkerställer du att du använder dessa tjänster på bästa möjliga vis och hur nyttjar du möjligheterna maximalt?

[LÄS] KUNDERNA BERÄTTAR - SÅ LYFTE VI VERKSAMHETEN

Molnet ger nya möjligheter

I molnet finns det en rad möjligheter som för några år sedan inte var tillgängliga. Här kan du använda färdiga tjänster, till exempel serverless och PaaS. Den här typen av tjänster kommer alltid ha fördelar i form av skalbarhet och kostnad jämfört med en mer traditionell infrastruktur. Det här är en av anledningarna till att du bör fundera på om du ska använda dig av det traditionella sättet eller gå över till molnet.

Gartner belyser dessutom fem viktiga element som du bör fundera över innan du går över till en molnbaserad verksamhet. Dessa är bland annat

 • säkerhet
 • kostnader
 • värdet av informationen
 • leverantörens livslängd
 • robusta tjänster
 • kontrakt och tillhörande SLA

Några exempel på fördelar du kan få med molntjänster är kostnadsbesparingar, smidighet, innovation, modernisering, nyutveckling, standardisering och robusthet. För att uppnå det här är du beroende av att använda molnets elasticitet, något som inte sker av sig själv, eller bara flyttar ut applikationer i molnet utan ytterligare uppföljning.

Ha en övergripande molnstrategi

Innan du går över till molnet behöver du ha en utarbetad molnstrategi och en plan som lägger grunden för din implementering. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att en molnstrategi inte är en migreringsplan, utan en kortfattad och övergripande beskrivning av övergången från on-premise-miljö till en molnbaserad lösning.

Här är vad en typisk strategi kan innehålla på rubriksnivå:

 • utvärdering av företaget med fokus på mål, fördelar och risker
 • tjänstestrategi när ska du använda de olika tjänsterna?
 • prismodeller det här är ett komplext och viktigt område när du börjar använda molnet
 • grundläggande principer för användning av molnet, till exempel «Cloud first»
 • översikt över tjänsterna som används idag med tillhörande utvärdering
 • val av arkitektur och bemanning
 • kontrakt, SLA och en utvärdering av lock-in

Baserat på det här kan du skapa en detaljerad migreringsplan som tar hänsyn till själva flytten till molnet. I det här arbetet kartlägger du varje applikation. Baserat på det avgör du sedan om molnet är det rätta valet för just den tjänsten.

Vi vill understryka att det svaret gott och väl kan vara nej. Det finns många exempel på mindre lyckade användningar av molntjänster som har lett till ökade kostnader eller sämre lösningar.

Vad vill du uppnå med en molnstrategi?

När du ser över dina applikationer är det viktigt att titta på företagsrutiner och utvärdera vad du vill uppnå genom att använda molnteknik. Vår rekommendation är att du tittar på företagets krav på applikationer, snarare än att börja med tekniska val och tillbehör kopplat till dessa.

Relevanta områden att fundera på innan du bestämmer dig för om applikationen bör flyttas till molnet eller inte kan bland annat vara:

 • Compliance Vilka regler berör tjänsten du ska utvärdera och vilka leverantörer kan leverera detta?
 • Data Är det speciella krav på skydd, åtkomstkontroll eller säkerhetskopiering?
 • Säkerhet Hur kritisk är säkerheten och kraven för den här applikationen?
 • Latency Hur lång svarstid har applikationen, dess användare och därmed företaget överlag?
 • Recovery Time Vilka krav har verksamheten på att få tillbaka lösningen och kan det här hanteras av molntjänstleverantören?
 • Rykte Hur kommer företagets rykte påverkas av eventuella driftstopp och krävs det en extern leverantör för att lösa detta?
 • Service och tillgänglighet Förväntas lösningen vara öppen hela tiden och kan du få en sådan tjänst till ett rimligt pris?
 • Prestanda Hur påverkar sämre prestanda affärsverksamheten? Finns det verktyg och lösningar för att övervaka detta?
 • Lagringsplats Är lagringsplatsen avgörande för lösningen och verksamheten?

Möjligheter med migrering till molnet

Renovering

Det är vanligt att börja med applikationer som är relativt friliggande och enkelt kan flyttas som de är. Man väljer oftast en av dessa två strategier:

 1. Migrera applikationen som den är till molnet, eftersom den enkelt kan migrera utan för stora avbrott
 2. Förbereda en applikation för en molnplattform på existerande infrastruktur för att den ska bli redo för molnet

Relokalisera

När du ska flytta applikationer bör du skapa ett ramverk för att utvärdera varje applikation. Baserat på resultatet beslutar du vart du ska starta. Detta gör du för att få kontroll på och kunna utvärdera riskerna med att migrera varje applikation.

Byt ut applikationer med SaaS

Vid många tillfällen ger färdiga tjänster i molnet oss möjligheter till att byta ut varje applikation med färdiga tjänster och plattformar. Exempel på detta kan vara Microsoft 365 och Dynamics 365.

Pensionera äldre system

En process där du moderniserar IT-plattformen är en unik möjlighet för att se över om det går att förändra sättet du och dina anställda jobbar på, kanske har ni system som ni inte ens använder? Vår erfarenhet säger att de flesta enklare system kan tas bort på mer moderna plattformar, vilket reducerar både kostnader och komplexitet.

4 saker du bör tänka på när du bygger din plattform

1. Tänk på helheten


De flesta företag kommer vilja använda olika plattformar, hos de stora, offentliga molnleverantörerna kombinerat med andra plattformar och lösningar. Alla applikationer ska kunna samarbeta med varandra på alla dessa plattformar.

2. Identitetshantering och säkerhet

Innan du börjar använda molntjänster bör du se över identitetshanteringen. När du får en IT-arkitektur som använder sig av tjänster från olika leverantörer är det helt avgörande att ha en gemensam och enhetlig identitetshantering. Säkerhet måste också ses som en helhet och du måste ha kontroll över vem som har tillgång till vad.

3. Kostnader

Väldigt många upplever att kostnaderna för en molnplattform eskalerar över tid. En molnplattform ger en hög grad av flexibilitet och möjligheter, men utan kontroll växer snabbt användandet av tjänster och du kommer inte längre kunna ha kontroll över vad du lägger pengar på och vad som är nödvändigt och inte. Vår rekommendation i det här fallet är att du skaffar ett system som kan hjälpa dig att behålla kostnadskontrollen, kanske kan en av dina leverantörer hjälpa dig med det.

För att få en bra jämförelsegrund rekommenderar vi att du skaffar följande.

 • en baslinje för att jämföra kostnader med dagens lösning
 • ett verktyg som hjälper dig att visualisera och fördela kostnader

4. Använd molnets styrkor

Sist men inte minst, börja nyttja molnets styrkor som vi har beskrivit i inledningen till den här artikeln. Det finns en rad fördelar med att gå över till en molnbaserad lösning, men om du önskar att få ut maximal nytta av dessa är det viktigt att du är medveten om dem för att du ska kunna göra rätt val på vägen.

Läs våre kundberättelser