Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

It`s all about integration!

integration summit 2019

Visolits dotterbolag iBiz Solutions arrangerade för fjärde året i rad det välbesökta IT-eventet Integration Summit i Stockholm och Oslo, med målet att öka kunskapen om hur integrationer kan skapa tillväxt för din verksamhet genom förvaltningsbar integration. 

Visolits dotterbolag iBiz Solutions arrangerade för fjärde året i rad det välbesökta IT-eventet Integration Summit i Stockholm och Oslo, med målet att öka kunskapen om hur integrationer kan skapa tillväxt för din verksamhet genom förvaltningsbar integration. 

Försäljningschefen på iBiz Solutions, Henrik Rollvén, öppnade konferensen med att betona att integration håller på att bli "hetare". Digitalisering handlar inte om ett egenvärde i att bara flytta upp till molnetutan digitalisering handlar om att skapa värde genom affärsutveckling och innovation. 

iBiz Solutions har skapat ett unikt integrationsramverk och erbjuder konsulttjänster för att hjälpa kunder med förvaltningsbar integration i syfte att vidareutveckla verksamhetenBland kunderna hittar du stora företag i Norge och Sverige, både inom bank, apotek, fastighet, bygg och hotell - alla med avancerade behov relaterade till kunddata och integrationer. 

Säkerhet och regelefterlevnad - ett gemensamt ansvar! 

Vi besöktes av Ole Tom Seierstad, National Security Officer från Microsoft Norge, som bland annat berättade att molnet är själva drivrutinen för den fjärde industriella revolutionen  

Seierstad betonade att det i huvudsak finns fyra områden som man måste skydda: 

  • Identiteter 
  • Enheter 
  • Applikationer och data 
  • Infrastruktur 

Cloud Services Security är ett delat ansvar mellan Microsoft, din IT-partner och dig som kund. När du planerar och tänker igenom din molnresa måste du ha en tydlig uppfattning över ”vad kan jag göra själv” och ”vad kan jag överlämna till IT-leverantören”. 

Microsoft har idag över 90 olika certifieringar globalt, och detta täcker mycket av det som är viktigt för dig som kund. Du som kund måste dock ha kontroll över dina IT-användare, data och åtkomst till data. 

Seierstad betonade att identitetshantering är extremt viktigt och uppmuntrade alla att gå tillbaka till sin egen verksamhet och städa upp, så att rätt individ har ”rätt” åtkomstnivå. 

Seierstad gick igenom de vanligaste angreppsmetoderna som utgör säkerhetsrisker för företag och betonade att ingen verkligen gillar lösenord. Svaga lösenord och/eller stulna lösenord är orsaken till över 80% av hacker-relaterade attacker! 

Seierstad berättade vidare för oss att många har investerat i flera säkerhetslösningar, men att utmaningen är att  landskapet har förändrats. 
-
Det räcker inte att bygga upp höga murar och anställa fler rådgivare, eftersom det är en fråga om stora datamängder. Du måste få insikt i vad som är i rörelse, och du måste ha system som hittar avvikelser! 

Hur sker de vanligaste attackerna? 

De vanligaste formerna av angrepp kommer ofta från en typ av Endpoint (Memory Stick, användare, enhet eller webbplats). Det som är skrämmande är att det kan ta lång tid innan attacken upptäcks. Det kan ta en till två dagar för obehöriga personer att ta sig in i verksamheten och de upptäcks oftast efter 11-14 månader!

I Microsoft använder du system Protect-Detect-Respond. 

-Vi kommer fortfarande att skydda (Protect) systemen, men vi måste tänka på identitetsskydd på ett helt annat sätt. Vi måste titta på verksamhetens hälsa, ha utbildning för de anställda så att de är medvetna om utmaningarna och kryptera data. Du behöver system som upptäcker (Detect) den objudna gästen i tid! Och du måste agera (Respond) vid händelser. 

Hitta din egen väg till molnet, och bygg kunskap över tid! 

CTO på iBiz Solutions, Richard Hallgren, hade flera goda råd till publiken. Han betonade att det finns flera sätt att integrera i molnet, och det handlar om att hitta sin väg till molnet och göra det stegvis. Kunskapen om molnet byggs över tid och det är viktigt att ha en plan för användningen av molnet och din moln resa.  

Det handlar om fisk och integration! 

CIO för skaldjurs producenten PelagiaFrode Vatne, berättade vidare om  integrationsprojektet mellan iBiz Solutions och Pelagia.

ISI januari 2017, hade Pelagia ingen som arbetade med IT. De hade fem olika ERP-system, fem olika MES-system, standard outsourcing, med en traditionell kund- och leverantörsförhållande.  Det fanns också minimalt datautbyte mellan systemen.  IT-driften var statiskt. 

Vatne berättade hur Pelagia började se över affärsstrategin och vad det innebar i längden.  Pelagias mål för expansion utanför Nordatlanten bidrog till att säkerställa att den behövde ha globala systemlösningar med hög stabilitet. Med skapandet av en ny bransch och riktmärke gjorde att Pelagia var tvungna att standardisera sitt koncept och minska antalet system.  - "Hur kan IT förbättra vår verksamhet?" var frågan vi ställde oss, säger Vatne.

Vi gick tillbaka till vår värdegrund för att kunna ta oss vidare. En av våra värderingar är «Creating trust in all our relations». Då vi kunde inte tänka på våra vanliga kund-och leverantörsrelationer. Vi var tvungna att ta ansvar tillsammans med leverantören! Vi förändras ständigt, och vi har gått från statiskt till innovativt tänkesätt.

Fokus för IT i Pelagia: 

  • Transaktioner: korrekt information levererad vid rätt tidpunkt, med minimal resursanvändning 
  • Effektivitet: när du använder IT-verktyg och-metod kommer vi att försöka minska det manuella arbetet så mycket som möjligt 
  • Kunskap: med hjälp av analys och artificiell intelligens kommer vi att försöka förutse framtidens kundbehov och göra kundfokuserad produktion. 

Vi operationaliserade IT fokusområden, och definierade vilka strategiska leverantörer vi borde ha, förhandlade avtal och definierade "roadmaps" för varje område. Vår IT-leverantör är vår IT-avdelning Vi byggde om arkitekturen för att bli mer dynamisk, och den förbättras hela tiden. För att minska behovet av internaresurser, tid till marknad, minska kostnader och komplexitet valde vi Ibiz Solutions som vår integrationspartner, och vi har visolit som vår IT-avdelning. 

Vi fick också en genomgång av partnerskapet mellan Caverion och iBiz Solutions, och från Visolit fanns även en genomgång av de viktigaste insikterna från Microsoft Ignite, av Björn Andersson och Jocke Bergquist. 

Förvaltningsbar integration 

Digitaliseringen förutsätter goda integrationer och integrationen är nödvändig för att köra komplexa IT-system. 

iBiz Solutions har skapat ett unikt system för Asset Management integration-som de kallar Integration Framework. IBiz Solutions hanterar hela kedjan - från analys till driftsmiljö, analysera aktuell infrastruktur och ge rekommendationer inom prioriterade områden. Projekthanteringen görs för att utveckla de tekniska lösningarna, och de tillhandahåller dokumentation efter provning. Lösningen kommer sedan att överlämnas till ledningen, och våra konsulter har rätt att sätta integrationen i drift och hantera den. 

Integrationer byggs idag till stor del på Azure, och vi på Visolit och Ibiz Solutions har bred erfarenhet av att bygga upp styrning och kontroll kring Azure-plattformen. Det är viktigt att ställa in ordentlig övervakning, kostnadskontroll, säkerhet och arkitektur direkt från början! Kontakta oss gärna om du vill gå igenom vilka möjligheter våra integrationer kan ge dig! 

Henrik Rollvèn, Head of Sales, iBiz Solutions
Iselin Paulsen, Head of Communications, Visolit