Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

Framgångsrik digitalisering kräver större digital mognad och ett ökat fokus på IT-säkerhet

Små och medelstora företag i Sverige står idag mitt i eller inför en omfattande digitalisering. Det innebär en transformation som är helt avgörande för konkurrenskraft och överlevnad. Visolits senaste undersökning visar dock att det finns stora brister i de svenska företagens cybersäkerhet och att den digitala mognaden i organisationerna är betydligt lägre än vad framtiden kräver.

Stark ekonomisk tillväxt - ökat risktagande och förändringsbenägenhet

“Svenska små och medelstora företag måste göra rätt prioriteringar och satsa rätt. Många är i behov av en högre IT-kompetens generellt, alternativt en extern partner som kan hantera IT-miljön. IT är inte längre en stödfunktion, utan en central del av verksamhetens DNA. Situationen utgör en betydande affärsrisk” säger Johan Ripe, vår VD på Visolit Sweden. 
 
Sverige har just nu en stark ekonomisk tillväxt och det finns en stor vilja att investera och vara innovativ. Det har lett till ett ökat risktagande och en förändringsbenägenhet i många svenska företag. Men det handlar om att nyttja IT-miljöer och ny teknik för att skapa mer hållbara och kostnadseffektiva verksamheter genom att automatisera och digitalisera så mycket som möjligt. 

Se även webinar Radar Talk med Visolit 
Den här utvecklingen gjorde att vi på Visolit ville ta reda på mer om hur det ligger till i små och medelstora företag när det kommer till digital mognad och cybersäkerhet. Tillsammans med analysföretaget Radar Ecosystems Specialists gjorde vi därför en undersökning som grundar sig på analyser av riskerna med digitalisering för små och medelstora verksamheter och vilka utmaningar de står inför.  

Resultatet talar sitt tydliga språk: det finns stora brister i digitaliseringsprocesser som både hämmar och bromsar upp digital mognad och cybersäkerhet. Det beror främst på att digitaliseringsprocesserna för den här storleken av företag ofta innehåller fler risker och osäkerheter än för större företag.  

 
Effektivisering prioriteras framför innovation och säkerhet 


Riskerna och osäkerheten med digitalisering har gjort att små och medelstora företag inte nyttjar kapaciteten av sina molnlösningar fullt ut. Ofta får innovation och säkerhet stryka på foten för verksamhets- och kostnadseffektivisering vilket missgynnar företagens framtida konkurrenskraft och långsiktighet. Något som är värt att komma ihåg är att hela 70 % av alla i Sverige är anställda på den här typen av företag - ett segment som utgör ryggraden i svensk ekonomi.  
 
Vår framtagna rapport visar att skillnaderna mellan små och medelstora företag kontra större företag är stora. Analysen om cloud/digital maturity visar att hela 60 % av små och medelstora företag fortfarande är kvar på lägsta nivån av digital mognad, medan 59 % av de större verksamheterna befinner sig på den högsta nivån. Det här avspeglar sig i analysen om cybersäkerhet som visar att det råder ett generellt lågt intresse av att vilja investera i IT-säkerhet trots att den ökade risken för angrepp och attacker av IT-miljöer i värsta fall kan kosta tiotal miljoner kronor, beroende på omfattning och verksamhet.  
 
Istället är det effektivisering och kostnadsreducering av IT-miljöer som får stort fokus bland företagen som deltagit i undersökningen. Två tredjedelar upplever att det är ”svårt” eller ”väldigt svårt” att räkna på faktiska kostnader för Platform-as-a-Service (PaaS) och Infrastructure-as-a-Service (IaaS), samt att 53 procent av företagen upplever en brist på specialister inom nya och mer avancerade teknikområden. 


Ökad digital mognad och högre cybersäkerhet 

“Nästan alla svenska små och medelstora företag är på någon form av en digitaliseringsresa. Det ställer automatiskt högre krav på IT-miljön, men vi märker att många företag har svårt att hänga med i utvecklingen och att det finns kompetensbrister internt. Idag är endast 10 % av små och medelstora företag på en mognadsnivå för att möta dagens omfattande och avancerade cyberattacker” - Johan Ripe, VD Visolit Sweden.  
 
I undersökningen blir den gemensamma nämnaren för bristerna i företagens digitala mognad och cybersäkerhet tillgången av rätt kompetens och teknik, samt begränsningar i budget och interna resurser. Kompetensbristen beror främst på att utvecklingen går rekordsnabbt och att efterfrågan på expertis inom IT därför är enorm. Här kan större bolag enklare locka till sig medarbetare med expertkompetens, vilket i sin tur lämnar små och medelstora företag i sticket.  
 
För att små och medelstora företag ska öka sin digitala mognad och höja cybersäkerheten måste en grundlig analys av verksamhetens olika delar i relation till IT-miljön göras. Först och främst behöver företag kartlägga vilka processer och områden som verksamheten klarar av på egen hand och vilka brister som måste åtgärdas eller eventuellt hanteras av en extern partner. Det är också väldigt viktigt att ledningen blir medvetna om riskerna som finns med bristfällig cybersäkerhet och låg digital mognad.  
 
Idag finns det bra verktyg för små och medelstora företag som vill implementera avancerade och välfungerande digitala lösningar i sin verksamhet, utan några större investeringskostnader. I många standardiserade IT-miljöer finns det säkerhetslösningar som skyddar verksamheten effektivt samtidigt som det ger en ökad innovationskraft genom öppen arkitektur och nya arbetsmetoder som t.ex. DevOps, förkortade utvecklingscykler och skalbarhet av resurser. 


Låt en modern IT-partner stötta genom hela digitaliseringsprocessen 

En kompetent partner kan hjälpa företag att stärka både konkurrenskraft och långsiktighet” - Johan Ripe, VD Visolit Sweden. 
 
För att lyckas med digitalisering krävs det initiativ på många olika nivåer som tar hänsyn till den innovationskraft som molnet möjliggör, digital säkerhet och mognad. Därför kan det vara bra att se över sina möjligheter med hjälp av en extern partner som kan stötta IT-miljön och se till att den används på ett säkert sätt. Det är också viktigt att utbilda användare, avsätta resurser för att prioritera säkerhet och jobba mer proaktivt med medvetenheten kring digitaliseringens verksamhetskritiska delar.  
 
I grund och botten handlar det om att IT-miljön ska vara anpassad efter verksamhetens mål, ambitioner och tillväxt, något som kompetent och erfaren IT-leverantör också kan bistå med för att hjälpa företag i rätt riktning. I många fall krävs det att relationen med IT-leverantören ska vara mer transparent, skalbar och proaktiv om företaget siktar på att göra verksamheten mer långsiktig och hållbar.  

Om du är nyfiken på att veta mer om vad Visolits och Radars undersökning resulterade i så vill jag tipsa om att ladda ner rapporten i sin helhet här nedanför. Rapporten innehåller även en rad konkreta rekommendationer för hur små och medelstora företag ökar sin digitala mognad och använder sin IT-miljö på ett säkert sätt. 

 
New call-to-action