Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digital affärsutveckling

Digital transformation -  att säkerställa goda resultat och adoption av ny teknik

Enligt den norska regeringen är transformation en central del av de flesta förändringsprocesser. Detta innebär att digitalisering inte bara handlar om att använda ny teknik, utan också om att förstå hur de nya möjligheterna kan säkra ökad konkurrenskraft och hjälpa till att utveckla nya affärsmodeller.

Som ledare är det ditt ansvar att se till att de digitala transformationsprocesserna du genomför ger vinst och värde för företaget. Du gör detta genom bra ledarskap och ett mål med hög användaradoption. För att lyckas måste du ta ägandeskap av projektet, främja behovet av förändring och vara ett bra exempel för alla i organisationen.

I den här artikeln hittar du tips om hur du kan leda företaget genom transformation- och förändringsprocesser samt goda råd om hur du kan säkerställa hög användaradoption av förändringarna. 

10 tekniktrender som kommer prägla 2021

Digitalt ledarskap och förändringsvilja


Att leda en organisation genom en digital transformation är en omfattande process. Som ledare är det viktigt att du först och främst beskriver förändringen och kommunicerar dina medarbetares behov. På detta sätt kan du se till att alla förstår processen och också delar ledningens intresse.

Sedan bör du Identifiera vilka områden som behöver förändras och moderniseras, samt genomföra nödvändiga förändringar på ett tydligt och strukturerat sätt. Dessutom måste du se till att förändringen ger önskade resultat och att de anställda anpassar sig till de nya processerna och använder de nya verktygen som du implementerat.

Digital transformation är ett ledarskapsansvar

Förändringsledarskap handlar främst om att leda ett företag genom en nödvändig eller önskad förändring. Idag ser vi att nästan alla svenska företag upplever en snabb, digital utveckling på de flesta områden och att de måste gå igenom en digital transformation förr eller senare. Chefer i många företag inom både den offentliga och privata sektorn anser därför förändring som nödvändig och en naturlig del av vardagen.

Även om förändringen påverkar hela företaget är transformationsprocessen ett ledningsansvar. Det finns flera skäl till varför. För det första har ledaren det övergripande ansvaret för verksamheten och för att företaget är utrustat för framtiden. Dessutom har ledningen en omfattande förståelse för hur företaget är strukturerat. Detta är en absolut nödvändig insikt i en digitaliseringsprocess, eftersom det till stor del handlar om transformation. Det är ledarens ansvar att se till att processen är bra när medarbetarna får nya uppgifter, när samarbete mellan leverantörer och kunder förändras och när nya verktyg implementeras.

I många fall är kostnadsbesparingar ett övergripande mål för digitala transformationer. Men för att uppnå detta mål är det nödvändigt att samla in kapital för att göra investeringen. Som chef är det viktigt att du är involverad när IT-avdelningen ges en större roll så att du kan se till att detta beaktas i din budget.

Slutligen är det värt att nämna att förändrings- och digitala transformationsprocesser är ett ledarskapsansvar eftersom det väsentligt förändrar hur företag interagerar med företag utanför organisationen. Detta kan bland annat leda till behovet av att förhandla fram nya avtal och villkor, vilket främst är ledningens ansvar.

Hur säkerställer jag ett bra ledarskap?

Med övergången till den moderna arbetsplatsen måste alla företag förr eller senare behöva genomgå en omfattande förändringsprocess, och som företagets ledare är det ditt ansvar att se till att detta görs på ett genomtänkt sätt.

Detta gör du först och främst genom att kommunicera behovet av förändring till alla i verksamheten, genom att skapa förtroende till dina anställda, samt genom att betona att förändring är nödvändigt och kommer leda till att vardagen blir mer effektiv.

Dessutom finns det vissa principer som varje ledare bör följa för att säkerställa en framgångsrik förändringsresa. Kort sagt kan vi säga att en bra förändringsprocess kräver följande: 

 • ledningen har en gemensam vision
 • företaget har ett helhetsfokus på konsekvenser
 • det finns en plan för vinster och positiva resultat
 • processen är förankrad i hela organisationen
 • företaget har en bra kommunikationsplan
 • det finns en väl genomtänkt upplärningsstrategi
 • goda resultat synliggörs

Läs mer: Så får digitaliseringen genomslag i hela verksamheten.

Varför är hög användaradoption viktig? 

När en digital transformationsprocess har genomförts och nya verktyg eller rutiner har implementerats, bör ledningen arbeta mot att de anställda ska känna hög användarvänlighet i de nya rutinerna och mjukvarorna. Om de anställda inte använder de nya lösningarna och programvaran som har introducerats eller fortsätter att arbeta enligt gamla rutiner, kommer det att vara en känsla av att ledningen arbetar mot de anställda genom att tvinga dem att använda nya system utan goda skäl.

Att uppnå en hög användaradoption är viktig så att förändringar faktiskt gör verksamheten mer effektiv och mer framtidsinriktad, dessutom kommer även de anställda fortsätta att ha förtroende för att ledningen fattar bra beslut.

5 tips till hög användaradoption

För att säkerställa att  de anställda börjar arbeta enligt nya rutiner och använda de nya verktygen måste förändringen få positiv uppmärksamhet genom att betona och lyfta fram fördelarna med de nya förändringarna. Detta måste kommuniceras tydligt till medarbetarna och med konkreta exempel.

Nedan följer fem bra tips om hur man säkerställer högt användande och god introduktion av nya verktyg och rutiner.

 • Sätt tydliga mål
 • Kommunicera behovet av förändring
 • Erbjud utbildning och skapa säkra ramar
 • Arrangera en intensivutbildning
 • Identifiera engagerade anställda och använd dem som ambassadörer och superanvändare

Observera särskilt punkt 5. Detta är kanske det viktigaste framgångskriteriet för framgångsrik adoption och underskattas ofta. Enligt Microsoft är det viktigaste för att uppnå en framgångsrik användaranpassning ett dynamiskt team som består av rätt personer.

Dessutom borde det vara ett mål för alla moderna företag att både ledning och anställda utvecklar en större förståelse för teknik. Det räcker inte att ordna klassrumsinstruktioner och förvänta sig att alla i företaget ska kunna använda verktygen ordentligt. Hög användaradoption kräver en inlärningsprocess som är mer integrerad och långsiktig.

Om du som ledare uppnår en positiv kultur och en större förståelse för ny teknik bland dina anställda, kommer förändringsprocesser i framtiden att visa sig vara mycket mer oproblematiska.

Spara tid och ökar effektiviteten

Idag är nästan alla förändringar en form av digitalisering. Ledningen vill att de anställda ska spendera mindre tid på administrativa uppgifter och intern kommunikation. Det kommer att frigöra tid för anställda att spendera på mer komplexa kunskaps- och erfarenhetsbaserade uppgifter.

Vi har skapat en e-bok med våra bästa tips om hur du gör dina anställda till starka och engagerade användare. Här hittar du också bra tips om både förändringshantering och hur man säkerställer hög användaranvändning. 

10 tekniktrender som kommer prägla 2021