Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

Detta är IT-trenderna inför 2020

Digitaliseringen av det svenska arbetslivet är i full gång och sättet vi använder den nya tekniken på förändras ständigt. I framtiden kommer digitalisering inte bara att ge konkurrensfördelar utan också vara en förutsättning för alla företag.

IT trender 2020

Det enorma fokuset på digitalisering under det senaste decenniet har lett till att många manuella processer har automatiserats och effektiviserats. Mycket tyder på att en majoritet av nordiska företag har kommit mycket långt i denna process.

Detta kan intygas av källor som Difi, som visar att så många som 83% av Svenskar kommunicerade digitalt med allmänheten under 2018. Därför rankas Sverige som ett bland de bästa länderna i EU och EES när det gäller digitalisering och digital kommunikation.

Infographic - 15 trender för digitalisering i 2020

Hur ska man vara ett konkurrenskraftigt företag 2020?

Om vi tittar på vad som kommer efter dagens digitaliseringsprocesser, är det mycket som tyder på att det om några år, inte längre räcker med att enbart ”digitaliseras”. Detta betyder inte att digitaliseringen kommer att bli mindre central, men att digitaliseringen så småningom kommer att gå från att vara en konkurrensfördel till att bli ett nödvändigt och naturligt skick för alla företag. Om du har ambitionen att upprätthålla eller öka din marknadsandel måste du också vara beredd på några nya användningar av teknik.

Behärskning av den nya tekniken som nu är mer lättillgänglig kommer att vara viktig för att uppnå framgång och tillväxt både 2020 och de kommande åren.

Läs mer: Hur man får ett genombrott för digitalisering.

Nya ord och uttryck i IT-världen

När digitaliseringen fortskrider, dyker det också upp nya ord och uttryck. Även om du förhåller dig till IT som ett professionellt område varje dag, är chansen stor att det fortfarande finns begrepp och uttryck som du ännu inte känner så bra. Det är därför vi ger dig en översikt över trender du troligtvis kommer att höra mer om under 2020 och de kommande åren.

Hyper-automation

Enligt Gartner är hyper-automatisering en av de tio strategiska teknologitrenderna för 2020. Detta är alla automatiserade processer som kommer att automatiseras. Dessutom begränsar automatisering inte bara sig till enkla och mekaniska uppgifter, utan kommer att utvecklas för att kunna automatisera hela affärsprocesser.

Med den ökande användningen av artificiell intelligens kan ännu mer intellektuella uppgifter som analys och design automatiseras på kort tid. Enligt Gartner kommer hyperautomation att förbättra kunskapen, effektiviteten och hastigheten för både individer och företaget som helhet.

Hyper-personifiering

En annan viktig trend som du kan förvänta dig att se mer av under de kommande åren handlar om individualiserad och personifierad online-kommunikation. Detta är redan en viktig del av strategin för många moderna företag. Accenture Interactive's Personalization Pulse Check visade att kunder redan idag förväntar sig en mer personlig upplevelse än de flesta företag kan klara av att leverera idag.

I undersökningen svarar 75% av konsumenterna att de är mer benägna att använda en leverantör som känner igen dem som kund, erbjuder relevanta rekommendationer eller kommer ihåg deras inköpshistorik, snarare än att välja en leverantör som inte erbjuder något av detta

Med andra ord, det råder ingen tvekan om att det inte längre är tillräckligt att förlita sig på information om kunden som organisation; upplevelsen ska anpassas till individuell nivå.

On-Demand Services

I sig är "on-demand" inte ett nytt koncept. Det som är nytt är omfattningen: I dag och under kommande år kan du i teorin förvänta dig att få nästan vad som helst on-demand.

Denna trend kommer att påskyndas eftersom konsumenter som har vuxit upp med Internet och smartphones har helt andra förväntningar på leverantörer av produkter och tjänster än majoriteten av konsumenterna idag. Konsumentgenerationen förväntar sig att tjänster som hittills har betraktats som både exklusiva och lättillgängliga ska kunna köpas snabbt, enkelt (helst via en app) och omedelbart blir tillgänglig så länge efterfrågan finns.

Naturligtvis betalar konsumenten bara för den tid tjänsten används. På detta sätt kommer exklusiva tjänster att finnas tillgängliga för många fler. Resultatet är en större marknad för leverantören, samtidigt som konsumenterna får mer val.

5G-nätverk

5G är den femte generationen mobilnät. Nätverket ger både individer och företag en hastighet som är ungefär lika med de hastigheter vi får i trådbundna nätverk. Det kommer att bli lättare att till exempel streama musik och video när du är på resande fot. För företag kommer det att öppnas möjligheter för att kommunicera med maskiner och teknik som förlitar sig på ett snabbt nätverk med låg tidsfördröjning. Därför är 5G-nätverk vi en viktig komponent i utvecklingen av IoT, eller "Internet of Things".

WiFi 6

Som ett resultat av att den dagliga digitaliseringen och arbetslivet blir mer digitalt och det faktum att vi ständigt köper nya mobila och stationära enheter ökar trafiken och belastningen på vårt nätverk. För att hantera detta behövs nya standarder för trådlösa nätverk. Standarden vi väntar på kallas 802.11ax - eller WiFi6, och är nu också kommersiellt tillgänglig i trådlös nätverksutrustning.

WiFi 6 ökar kapaciteten i det trådlösa nätverket och gör det möjligt för oss att ha ännu fler anslutna enheter på samma gång utan att offra hastigheten.

Läs mer: Hur man bygger broar mellan dagsläget och framtidens nätverkslösningar.

DARQ

"DARQ" är en akronym som bildas av initialerna till fyra tekniska trender som troligen kommer att vara centrala för ett antal företag under de kommande åren. Dessa fyra trender är

  • Distributed ledgers  
  • Artificial intelligence  
  • Extended reality  
  • Quantum computing  

Kort sagt, dessa fyra tekniska innovationer kommer på varje sätt att revolutionera vårt sätt att arbeta och leva våra liv.

Distributed Ledger Technology

Detta är ett sätt att öppna transaktioner eller kontrakt i ett decentraliserat nätverk. Informationen som lagras på detta sätt är krypterad och säker, medan alla som har tillgång till nätverket och krypteringsnycklar kan uppdatera och läsa informationen.

En av de stora fördelarna med denna teknik är varje individs förmåga att äga sina egna data och ha kontroll över den hela tiden. Detta öppnar bland annat för företag att utforska nya former av samarbete med andra företag och arbeta med helt nya affärsmodeller.

AI-as-a-Service 

Artificiell intelligens blir ett välkänt koncept och används redan av många företag företag. Det nya är att artificiell intelligens också kommer att finnas tillgänglig som en tjänst, levererad som "AI-as-a-Service".

Liksom andra "as-a-Service" -alternativ har "AI-as-a-Service" ett antal fördelar: investeringsnivån kommer att vara mycket låg, kostnaderna kommer att bero på användning och kunderna kommer att ha mycket mer flexibilitet och valfrihet än om de skulle ha investerat i sina egna lösningar som de själva skulle ägt. 

Läs mer: om programvara, plattform och infrastruktur som en tjänst här.

Extended Reality 

"Extended reality" (XR) är en kollektiv term som inkluderar "augmented reality" (AR), "virtual reality" (VR) och "mixed reality" (MR). Tekniken är inte ny, men tillämpningsområdena utvecklas och expanderas ständigt. Under de kommande åren kommer XR att användas på många olika sätt och i sin lista över de 10 tekniska trenderna har Gartner i år inkluderat "multiexperience", som inkluderar XR.

Företag kan använda XR för att ge sina kunder en chans att prova innan de köper. Militären, hälsovården och piloter kan använda tekniken för att öva extrema situationer utan att äventyra deras egna liv. Anställda som bor långt borta från arbetsplatsen kan ha fler möjligheter att interagera med kollegor, och fastighetsbolag kan presentera bostäder på helt nya sätt.

Gartner visar exempel där "multiexperience" används för att låta seniortekniker centralt stödja mindre erfarna tekniker inom området eller där ingenjörer och arkitekter kan samarbeta kring en virtuell modell utan att nödvändigtvis vara i samma rum.

Quantum Computing 

"Quantum computing" är ny teknologi. Forskare har redan byggt datorer som bearbetar information på ett helt annat sätt än traditionella datorer gör idag. Detta är emellertid inte kommersiellt tillgängligt ännu, och "Quantum Computing" är förmodligen det element i DARQ som ligger längst fram i tiden framöver. Även om det har varit några spännande nyheter från Google på senare tiden. 

När Google hävdar att de har hanterat en komplex simulering på 200 sekunder som skulle ta 10 000 år med traditionell teknik, är simuleringen fortfarande baserad på en teoretisk uppgift utan någon praktisk fördel utöver att visa vad som är tekniskt möjligt. Som en referenspunkt hävdar IBM att med dagens teknik kunde vi ha gjort motsvarande kalkylering på "bara" 2,5 dagar.

Hur kan du se till att hålla ditt företag uppdaterat med utvecklingen?

Det du precis har läst är några av de viktigaste IT-trenderna som vi förväntar oss att se mer av från och med 2020. Det vore inte lämpligt att kasta sig över alla dessa trender på en gång. Varje företag måste göra sin egen bedömning av vilka tekniker och aktiviteter som bäst kan hjälpa till för företaget att uppnå sina mål och strategier.

Vissa kanske också saknar molntjänster och "cloud computing" på den här listan. Det ska inte tolkas som att "cloud computing" inte längre är viktigt eller något som  är passé. "Cloud computing" är en viktig och ofta avgörande förutsättning för digitalisering och flera av de trender vi har diskuterat i den här artikeln. Mognad och prevalens innebär dock att vi inte längre ser det som naturligt att inkludera cloud computing i listan med nya trender.

15 trender för digitalisering av företag