Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Azure

Skapa en molnstrategi skräddarsydd efter din verksamhet

Med över 3000 kunder i Norden har våra rådgivare möjlighet att få kunskap, inspiration och erfarenhet från ett brett spektrum av små, medelstora och stora företag. Det här ger våra rådgivare en kunskapsbas som få IT-leverantörer och partners kan motsätta sig.

Visolit har lång erfarenhet av att omvandla behovet av förändring till ett digitalt grepp som gör ditt företag mer lönsamt och anpassat efter dagens moderna marknad. Vi har arbetat med innovation, digitalisering och innovativ användning av molnplattformar i årtionden och har lång erfarenhet av operativ verksamhet.

[GRATIS RÅDGIVNING] TA REDA PÅ VAD VI KAN UPPNÅ TILLSAMMANS

On-premise eller molnbaserat?

Idag står många chefer inför en övergång från on premise-miljöer till en mer eller mindre molnbaserad verksamhet. Visolit arbetar med kunder i alla delar av den här processen och erbjuder rådgivning, planering, migrering samt utförande av tjänsterna. Vi vet därför att många företag undrar hur de ska gå tillväga för att säkerställa att de använder tjänsterna på bästa möjliga sätt.

I den här artikeln får du svar på hur Visolit kan hjälpa dig att fatta rätt beslut för just ditt företag.

Visolit Consulting

Det är viktigt att du skapar en plan för hur du ska använda tjänsterna och hur de ska vara sammankopplade. Vi ser att många av våra kunder upplever det här som utmanande och därför har vi vidareutvecklat vår rådgivningstjänst. Hos Visolit Consulting hittar du våra bästa rådgivare. Vi arbetar för att ge dig den inblick i och de råd du behöver för att bygga en mer effektiv, mer robust och modernare IT-plattform.

Skapa en molnstrategi skräddarsydd efter din verksamhet

Övergången från en lokal verksamhet med ett traditionellt datacenter till en helt eller delvis molnbaserad miljö kan verka omfattande. Därför har vi åtagit oss att utveckla en molnstrategi för våra kunder. En molnstrategi bygger på att identifiera den aktuella situationen, kartlägga behoven och sedan utveckla en plan för implementering av molnbaserade lösningar.

En typisk molnstrategi kan till exempel bestå av

  • utvärdering av företag med fokus på fördelar, risker och mål
  • servicestrategi
  • prissättningsmodeller eller prismodeller?
  • grundläggande principer för molnanvändning
  • översikt och utvärdering av tjänster som används idag
  • val av arkitektur och bemanning
  • kontrakt, SLA och utvärdering av lock-in

Denna granskning utgör grunden för hur du ska använda molnet för att få bästa möjliga avkastning för din investering och för att bygga en modern, anpassningsbar och flexibel verksamhet.

Kort sagt delar Visolit in de olika tjänsterna för användning av moln- och hybridplattformar i fyra faser med aktiviteter.

Tabell, Bli en modern och smidig verksamhet med molnteknologi

Fördelen med Visolit

Som tidigare nämnts har Visolit lång erfarenhet av drift och användning av molntjänster, vilket är en fördel för våra kunder eftersom vi är en säker och erfaren partner. Jag vill också tillägga att Visolit inte enbart är en rådgivande verksamhet utan kan även fungera som en operativ partner och supportfunktion för din IT-avdelning.

För våra rådgivningstjänster innebär det att det är en kort sträcka från utvärdering och planering till en eventuell implementering. Vi har ett brett erbjudande av tjänster och kan enkelt komma igång med den operativa verksamheten om våra kunder så önskar. På det här sättet kan Visolit vara din partner, både som rådgivare och mer integrerad i verksamheten. Vi tar det övergripande ansvaret och blir därför en supportfunktion för dig som IT-chef.

Ta de bästa besluten för ditt företag

De senaste åren har det varit stort fokus på behovet av molntjänster och många IT-chefer är osäkra på vilken strategi som är mest lönsam för deras verksamhet. Önskan om att gå över till en molnbaserad verksamhet kommer ofta från behovet av bättre säkerhetslösningar, ökad effektivitet, bättre arbetsmetoder, skalbarhet eller en mer modern verksamhet.

Alla dessa drivkrafter för förändring är bra, och molnet kan hjälpa företag att nå dit, men inte hur enkelt som helst. Hos Visolit Consulting är vi måna om att de företag vi arbetar med går över till molnbaserad verksamhet på rätt sätt. Det handlar om att göra en gradvis övergång baserad på en detaljerad behovsanalys. Därför hjälper vi till med att säkerställa en sund kunskapsbas som ger IT-chefer möjlighet att fatta de bästa besluten för sin verksamhet.

Få råd anpassade efter din situation

Visolits rådgivningstjänst är inte en supporttjänst utan snarare en möjlighet för företag som behöver stötta upp med kompetens och stöd. Vi ser på ditt företags situation utifrån ett objektivt perspektiv och baserar våra analyser och rekommendationer på den erfarenhet vi har från att ha arbetat med andra företag, i liknande situation som ditt. Våra rådgivare är experter på att förstå dina affärsområden och behov och vi lär känna ditt företag och anpassar våra råd och rekommendationer efter din situation.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att gå över till en molnbaserad verksamhet? Kontakta oss gärna för ett digitalt möte om hur vi kan hjälpa dig.

New call-to-action