Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalisering

Big Data – lita på siffrorna, inte magkänslan

Många verksamheter upplever att de sitter inne med enorma mängder information och data, men hur kan det användas för att ge ditt företag affärsvärde?

bigdata

Är det något som det inte finns några tvivel om så är det att det genereras oändliga mängder data varje dag, och IoT (Internet of Things) hjälper inte direkt till att bromsa den här utvecklingen. Som ett resultat av detta upplever många verksamheter att de sitter inne med enorma mängder information och data, men hur kan det användas för att ge ditt företag affärsvärde?

Vad är Big Data?  

De allra flesta känner numera till begreppet Big Data, men är kanske inte helt säkra på vad det innebär. Det finns många definitioner av begreppet, men Gartners definition, som delas in i tre V:n, är nog den beskrivning som vi tycker täcker begreppet bäst. De tre V:na är: (high) Volume, (high) Velocity och (high) Variety. Big Data är med andra ord data med stor volym, hög hastighet och stor variation. 

Riktig användning ger mest värde

Dessa stora mängder av information har emellertid inget värde om den inte används på ett förnuftigt och ändamålsenligt sätt. I sin rena form är Big Data icke-kontextualiserad, digital information som inte kan läsas och förstås av människor. För att informationen ska ha värde måste den tolkas, ges en mening eller sättas i en given kontext. Om detta görs på rätt sätt, och kombineras med andra åtgärder som molnlösningar och övrig digitalisering, kan informationen skapa tillväxt i ditt företag.

10 tekniktrender som kommer prägla 2021

Hur ger Big Data affärsvärde?

2016 genomförde Informatica och Cap Gemini en stor, omfattande undersökning av amerikanska och europeiska näringslivsledare. I undersökningen tydliggjordes att många av de representerade företagen upplevde ett ökat affärsvärde när deras Big Data-projekt sattes i verket och när man tog initiativ till att få insikt i insamlad data. 

I undersökningen frågade man deltagarna vilka fördelar deras sällskap uppnått som ett resultat av deras Big Data-initiativ. Svaret blev att Big Data bland annat ger följande affärsvärde:

 • förbättrat beslutsfattande
 • förbättrat samarbete och delningsmöjligheter
 • förbättrad produktivitet
 • förbättrad flexibilitet 
 • bättre möjligheter till att snabbt reagera på marknadsförändringar och identifiera nya möjligheter 
 • ökad pålitlighet och säkerhet
 • förbättrad kundnöjdhet 
 • ökade intäkter 
 • förbättrad medarbetarnöjdhet och högre arbetsmoral 

Hela 9 av 10 av de tillfrågade näringslivsledarna uppger att de har upplevt en eller flera av de ovan nämnda fördelarna, oberoende av hur långt de har kommit i processen och hur många Big Data-initiativ de har tagit.

Hög ROI och en positiv inverkan på slutresultatet

Om du använder insikterna du får från Big Data på ett bra sätt kan du med andra ord uppnå ett ökat affärsvärde för ditt företag. Om initiativen tas på rätt sätt kan affärsvärdet visa sig redan efter bara en kort tid. Investeringar i och operationalisering av Big Data ger med andra ord hög ROI och positiva siffror för de som rapporterar om effekten av de teknologiska och digitala initiativ som företaget har tagit.

Idag har nästan alla företag tillgång till digital information och Big Data, men alla analyserar och använder inte informationen på ett insiktsfullt sätt. Siffrorna vi har presenterat visar hur Big Data kan ge dig affärsvärde, och hur väsentligt IT är för ditt företag – inte bara med hänsyn till effektivitet, utan också när det gäller avkastning och affärsresultat. 

Läs mer: IT – från stöttande funktion till en del av företagets DNA.

Vilka utmaningar kan Big Data lösa?

Big Data kan med andra ord både ge affärsvärde, hjälpa dig att utveckla företaget och ge resultat som blir synliga i slutet. Nu kommer vi att gå igenom ett litet urval av de utmaningar som denna metod för att behandla data kan lösa.

1. Analysera och lägg in stora mängder data i systemet

Bearbetning och analys av stora mängder data tar tid och kan vid några tillfällen vara en oövervaklig uppgift. Med Big Data kan du automatisera processer som tidigare har varit manuella och tidskrävande. Detta gör inte bara arbetet mer effektivt, utan också mer pålitligt. Dessutom kan den överhängande möjligheten för mänskligt felande tas ut ur ekvationen.

2. Hämta ut värdefull information från text

De allra flesta verksamheter har tillgång till enorma mängder information i textformat. Utan kunskap om vad informationen betyder har den emellertid inget ytterligare värde för företaget. Med hjälp av matematiska och lingvistiska algoritmer kan Big Data-processer vara till stor hjälp för att hämta ut värdefull information från affärsdokument, e-postmeddelanden, kundkommunikation, undersökningar och all annan textbaserad data.

3. Få en översikt över dina kunder

Big Data gör det också möjligt för dig att samla in geografisk information om dina kunder. Med mer kunskap om vilka dina kunder är och vart de befinner sig, får du ett bättre underlag för att ta beslut som både är lönsamma och ger resultat.

Denna lista är inspirerad av en artikel från Medium.

Låt siffrorna göra jobbet, inte magkänslan 

Med den existerande och ständigt ökande mängden data är det på tiden att du låter analysen göra jobbet. Siffrorna du kan hämta ut från Big Data ger dig svar som kan sätta magkänslan åt sidan. Du sitter istället med ett beslutsunderlag baserat på konkret fakta framför antaganden och gissningar.

8 fun facts om Big Data

Innan vi rundar av önskar vi att sätta omfattningen av Big Data i perspektiv. Därför har vi gjort en lista med intressant fakta om Big Data.

 1. Innan 2020 kommer det antagligen att finnas 40 trillioner gigabytes data.
 2. 90 % av all data har skapats de senaste två åren.
 3. Om du skulle ladda ner all data som finns på nätet skulle det ta dig 181 miljoner år (Bara att sätta igång!).
 4. Det genereras runt 2,5 quintillioner bytes data, varje dag.
 5. Förra året tillbringades 2,8 miljoner år online.
 6.   97,2 % av alla företag investerar i Big Data eller AI.
 7. Genom Big Data sparar Netflix 1 miljard dollar om året på kundlojalitet.
 8. Man uppskattar att Big Data-marknaden växer med 17 % under 2019.

Denna lista är inspirerad av Techjurys Big Data Statistics 2019 som du hittar här.

10 tekniktrender som kommer prägla 2021