Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digital affärsutveckling

4 orsaker till att Microsoft Azure ökar innovationstakten

Det viktigaste företag kan göra idag är att underlätta för innovativa arbetsprocesser. Världen, och framförallt IT-branschen, förändras snabbt och om företag inte har möjlighet att anpassa sig till rådande förändringar kommer de förlora sin position på marknaden.

Teknik som möjliggör innovation har blivit något av det mest lönsamma du kan investera i. Innovation och affärsutveckling är mer beroende av tekniska lösningar idag än någonsin tidigare. Därför måste du säkerställa att IT-avdelningen och ledningen har verktygen de behöver för att utveckla företaget i takt med förändringarna på marknaden.

Molnbaserade IT-tjänster – en förutsättning för modern affärsutveckling

Microsofts molnplattform Microsoft Azure är världens ledande molnplattform vilket det finns många orsaker till. Genom Azure får du tillgång till tekniska lösningar som säkerställer att ditt företag fortsätter att vara innovativt och konkurrenskraftigt under många år framöver. Genom att flytta data från dina egna servrar till Azure säkerställer du att din data alltid finns lagrad på en uppdaterad plattform med optimal säkerhet och hög grad flexibilitet.

Dessutom erbjuder Microsoft Azure följande fördelar:

  • Datacenter i Sverige
  • Enorm skalbarhet
  • Lösningar enligt pay-as-you-go
  • Säkerhet i världsklass
  • Compliance och datalagring
  • Hög grad av flexibilitet
  • Minimalt med driftstopp

Betala bara för det du använder

De allra flesta företags kapacitetsbehov varierar. Antingen med säsongerna eller från år till år. Ett exempel på det är nätbutiker som har ett enormt behov vissa dagar om året, som under Black Friday, men ett mycket mindre behov under högsommaren. Om alla nätbutiker skulle betala för den kapacitet de har behov av på Black Friday varje dag – året om – skulle de behöva betala stora summor för kapacitet de annars inte har behov av.

Det är inte alls länge sedan företag faktiskt var tvungna att göra detta. Det lokala datacentret där all data bearbetades behövde vara skalbart för att hantera kortlivade toppar som det här. Som tur är ser situationen helt annorlunda ut idag.

Azures lösningar enligt modellen pay-as-you-go kan snabbt skalas upp och ner efter behov, så att du bara betalar för det du använder. På så vis slipper du betala för mer kapacitet än nödvändigt, samtidigt som du alltid har möjlighet att anpassa dig om du behöver göra snabba förändringar.

Azure övervakar kontinuerligt användningen och kapaciteten du använder

IT-miljön kan tidvis upplevas som väldigt kostsamt. Att hålla reda på tillstånd, kapacitet och den faktiska användningen kräver mycket av företagets IT-chef och det är i slutändan nästan en omöjlig uppgift. Genom bland annat Azure Monitor får du en egen instrumentpanel som ger dig en bra översikt över företagets kostnader kopplade till datorkraften du utnyttjar.

Genom den här tjänsten kan du få en översikt över vilka kostnader företaget haft den nuvarande månaden och vad ni kommer att förbruka under den kommande månaden. Detta erbjuder därmed en bra kostnadsöversikt som gör det enkelt att se vad pengarna går till och vilken tjänst och avdelning som hanterar budgeten. Genom maskininlärning och artificiell intelligens får du automatiska rekommendationer baserade på ditt användarmönster. De gör det möjligt att skala ner om behovet minskar och om investeringen inte ger önskad vinst.

Säkerhetslösningar i världsklass

Säkerhet är viktigt för företag som använder offentliga molnplattformar som Microsoft Azure. Därför är det högprioriterat hos Microsoft att säkra infrastrukturen. Detta är något de investerar stora summor i utöver att uppfylla användarnas omfattande krav på säkerhet och sekretess genom Microsoft Trusted Cloud-principer. Microsoft har dessutom branschens bredaste uppsättning av compliance-certifieringar.

Som ett resultat av det här erkänner företag över hela världen Microsoft Azure som den mest pålitliga molntjänsten för företags- och hybridinfrastrukturer. Microsoft har världsledande kompetens inom integritet och dataskydd. Dessutom är det en stor fördel för norska företag att Microsoft nu har öppnat ett eget datacenter i Norge. Det innebär bland annat att alla företag använder sig av deras molnplattform, inklusive offentliga verksamheter som tidigare varit begränsade av lagen om att arkivmaterial inte kan föras ut från landet.

Enkel och smidig anpassning efter dina behov

Azure är inte bara en plattform där du lagrar och bearbetar din data. Det är också ett nätverk av standardiserade tjänster som företag fritt får använda sig av. Dessa hittar du på Azure Marketplace. Tjänsterna du kan välja att använda är indelade i olika kategorier så att utvecklare och administratörer kan sätta ihop lösningar skräddarsydda efter deras behov.

Alla tjänster och applikationer du får tillgång till via Azures tjänstebibliotek utvecklas och uppdateras regelbundet. På så vis säkerställer Microsoft att deras innovationer stärker dina möjligheter till att vara innovativ och modern. Dessutom nyttjar Microsoft utveckling genom open source vilket ger dina utvecklare möjlighet att bygga och utveckla applikationer när behov uppstår.

Hur Microsoft Azure lägger grunden för innovation

Hur mycket påverkas då företagets innovationstakt av att enbart betala för det du använder, ges möjlighet att övervaka användning och kapacitet, ha säkerhetslösningar i världsklass och en molnplattform anpassad efter dina behov?

När du enbart betalar för det du använder och har en fullständig översikt över kostnadsbilden idag, samt prognoser som säger något om vilka utgifter och intäkter företaget kommer att ha i framtiden, får du ett överskott både gällande ekonomi och kapacitet. Detta överskott bör användas för att hitta innovativa lösningar för framtiden.

Även säkerhetsaspekten är viktig för innovationstakten. När praktiskt taget all data lagras i molnet är säkerhet inte bara nödvändigt, utan affärskritiskt. Innovativa lösningar kommer ofta till följd av kunskap om historiska data och trender. Förlorar du denna information minskar möjligheterna avsevärt att kunna säga något om framtidens behov.

En molnplattform kommer inte i sig att revolutionera ditt företag. Det är de moderna arbetsrutinerna och mer effektiva processerna som kommer att göra det. Men utan en molnplattform som är anpassad efter dina behov har du inte möjlighet att förbättra dina rutiner och processer. Innovation är därmed beroende av en plattform som Microsoft Azure.