Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Nyheter

Visolit blir ramavtalsleverantör för Göteborgs Stad inom hårdvara, Klient som tjänst

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för drygt 25 miljarder kronor varje år. Efter en offentlig upphandling har nu Visolit, som en av tre leverantörer, blivit vald som ramavtalsleverantör. Avtalet har en uppskattad volym på 800 MSEK över 4 år. -Vi är stolta över att Göteborgs Stad väljer Visolit som en av leverantörerna de ska samarbeta med kring hårdvara och tjänster framåt. Vi ser fram emot att konkurrera om att få leverera stora volymer till staden och ytterligare 6 kommuner inom ramavtalet, säger vd i Visolit Sweden AB, Johan Ripe.

-För Göteborgs Stad är det viktigt att få kvalitetstjänster och hårdvara med leveransprecision till våra anställda och elever. Samtidigt vill vi minska vår egen miljöpåverkan, och det gör vi bland annat genom att ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar. Vi vill också ge signaler till marknaden att styra mot en mer hållbar produktion och handel. Det nya ramavtalet ger oss tillgång till leverantörer som kan erbjuda hållbara produkter och tjänster, till rätt pris, säger ansvarig upphandlare i Göteborgs Stad, Slavko Blazevic.

-Vi har kontinuerligt fokus på hållbarhet i vår leverans och det är bra att hållbarhetsarbetet utvärderas positivt från Göteborgs Stad, tillsammans med kriterier på pris, logistik och kundnöjdhet, säger Johan Ripe.
Ramavtal värt 800 MSEK

Det nya ramavtalet gäller från 19 februari 2021, och löper tom 18 februari 2025.Ramavtalen gäller delområde klient som tjänst inklusive tjänster. Även 6 andra kommuner och fler kommunala bolag har rätt att avropa på ramavtalet. Inom avtalsperioden inbjuds leverantörer att på nytt lämna anbud för att se vilken leverantör som bäst motsvarar behovet vid det aktuella tillfället (förnyad konkurrensutsättning).

-Vi är glada över att få förtroendet från Göteborgs Stad. Det här visar att vi har en hög kvalitet i vår logistik- och leveransprocess och att vi har en stor förståelse för Göteborgs Stads verksamhet. Nu ser vi fram emot att konkurrera om nya leveransavtal, betonar Johan Ripe.

Logistikkedjan, kundnöjdhet och varukorg
Kvalificeringskraven var omfattande, och viktningen av dom olika kraven var, kundnöjdhet (referenser) 30%, logstikkedjan 35% och varukorg (pris) 35%.
Visolits anbud bedömdes som ekonomiskt fördelaktigt i utvärderingen både prismässigt och utifrån kvalitetskriterier så som logistikkedjan (livscykelhantering) och kundnöjdhet. Göteborgs stad var tydliga i sina krav att de önskade en samarbetspartner att utveckla befintliga tjänster men även nya med hög kvalitet och spårbarhet.