Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelsen.
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår personuppgiftshantering. Genom att godkänna och använda webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.

×
Digitalization

Ett givande partnerskap där IT stärker verksamheten

Attendo är Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 24 000 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Sedan starten för 30 år sedan, har fler och fler kommuner valt att samarbeta med privata omsorgsföretag som Attendo på allt fler områden för att klara sina lokala omsorgsutmaningar. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige och kan förutom äldreomsorg också erbjuda omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS) samt individ- och familjeomsorg (IOF).

Attendo har Visolit som sin molnpartner och IT-leverantör, ett samarbete som har en lång historik och nyligen förnyades genom ett nytt relationsbaserat avtal mellan parterna. Visolit levererar drift av verksamhetskritiska applikationer, klienthantering och säkerhetslösningar. Visolit fungerar även som rådgivare i frågor kopplat till utvecklingen av Attendos IT-verksamhet.

Läs: Attendo väljer Visolit för att skapa branschens bästa IT

Oskar Hägglund är IT-chef på Attendo, och han betonar att syftet för IT-avdelningen är att skapa branschens bästa IT! -IT är en viktig del av Attendos arbete att få bästa omsorg per skattekrona, med den bästa kvaliteten. IT och teknologi är nödvändiga ingredienser i att nå det övergripande målet om att Attendo ska ha de nöjdaste kunderna, nöjdaste anställda, och att vi värdesätts av myndigheter och våra ägare, säger Oskar.

Oskar berättar hur Attendo jobbar för att säkra bästa omsorg per skattekrona. -Vi stärker individen med det vi kallar individanpassad omsorg. Vi har planeringssystem som kan leverera omsorg baserat på vad individen faktiskt har behov av.

Med Visolit som samarbetspartner får vi snabbare digitalisering, och med flexibla och stabila IT-lösningar som ger våra verksamhetschefer och omsorgspersonal mer tid med våra kunder och patienter. Den effektiva IT-plattformen vi får från Visolit, gör att vi blir mer effektiva, mer mobila och mer säkra.

Givande partnerskap med helhet och långsiktighet

Oskar Hägglund berättar hur ledorden för verksamheten är att det ska bli lätt att göra rätt. -Attendos stab och IT-avdelning ska leverera IT-tjänster, så att alla anställda som gör ett fantastiskt jobb ute hos kund och patienter, inte behöver vara IT-experter. Tekniken ska vara robust, skalbar och flexibel, som gör det lätt att göra rätt, betonar Oskar.

Samarbetet med Visolit sträcker sig många år tillbaka, och samarbetet sker genom ett relationsbaserat avtal, med goda och tydliga spelregler för relationen mellan parterna.
-Det är mer ansträngande att upprätthålla ett relationsbaserat avtal, men det är mycket mer givande och det är ett riktigt partnerskap. Vi gräver inte i respektives fel, utan vi ser en helhet och långsiktighet i avtalet. Vi har etablerat nya samverkansforum, så som arkitekturforum, säkerhetsforum, ekosystemforum med mera, för att Visolit ska få vara del i vår «digitala roadmap», tillsammans med övriga viktiga underleverantörer. Visolit har en hög förståelse för hur vi tänker och hur vi planerar framåt. Visolit ska ju också hjälpa oss på vår digitaliseringsresa och då krävs det en hög förståelse för behovet, för att Attendo ska bli en ännu bättre verksamhet, säger Oskar Hägglund.

Oskar säger att det goda samarbetet mellan Attendo och Visolit är en förutsättning för att målsättningarna ska lyckas. -Visolits skalbara plattform, kombinerat med en IT-arkitektur präglad av datadrivet arbetssätt, möjliggör en mobil och kollaborativ kultur för Attendo. Samarbetet förutsätter god informationssäkerhet och respekt för den personliga integriteten för våra användare, och där Visolit och Attendo tillsammans tar en tydlig utgångspunkt i slutanvändar- och kundperspektivet.

Värdet av att se med egna ögon

Oskar Hägglund är upptagen av värdet av att se «med egna ögon» hur dom olika verksamheterna i Attendo fungerar. -Alla anställda inom IT måste göra praktik ute hos verksamheten, minst två gånger per år. Vi sitter inte bara bakom en skärm, utan besöken ute hos verksamheten är nödvändiga för att förstå verksamheten. Man måste ha insikt i den operationella vardagen. Det är en viktig ledarskapsfilosofi hos oss på Attendo, säger Oskar.

Framtidsbild: Digitalisering och automatisering

Oskar Hägglund tänker alltid flera år framåt och har en tydlig strategisk plan, och i Attendo arbetar man datadrivet och målet är att skapa branschens bästa IT. Målet med samarbetet med bland annat Visolit är att skapa branschens bästa IT, där vi ska få ut maximalt med kvalité. Vi har 16 medarbetare som arbetar med att utveckla IT-plattformen, och ca ytterligare 30 personer som arbetar med IT ute i vår förvaltning. Det inkluderar bl a systemförvaltare och systemägare ute i vår administration, samt lokal support. -Den som har den bästa digitala plattformen kommer att vinna - och kommer att ha bästa möjlighet att leverera den mest eftertraktade vården. I den digitala plattformen har man arbetssätt, och informationsdelning mellan verksamheter som inte träffar varandra i det dagliga. Det gör att man i större grad kan fatta beslut lokalt, om åtgärder som andra redan har tagit sig genom, och det är en stor fördel.

attendo_beboendeOskar tror att kunskapsspridningen kommer gå mycket snabbare framöver, och att det kommer behövas mindre tid till administration, och frigöra mer tid med kunden för individanpassad omsorg.
-Vi på Attendo ansvarar för en hel del egna fastigheter, och i upphandlingar med kommuner utvärderas välfärdsteknik hos leverantören, och det är självklart viktigt för oss. Vi jobbar med medarbetarapplikationer, som anställda kan ladda ner på sin telefon, som gör att dom kan få den viktigaste informationen för sitt jobb utan att behöva besöka en dator. Mobiliteten är viktig for Attendo, och nu utvecklar vi också en applikation för närstående och kunder, som kan underlätta informationsbehovet samt digitala kringtjänster kopplat till denna applikation.

Oskar Hägglund betonar att Attendo gör allt för att minimera byråkrati, och att Attendo prioriterar arbete med digitalisering och automatisering. - Digitalisering och automatisering minskar behovet av inrapportering av data. Vi använder aktivt dataanalys som hjälpmedel, och tar mer ansvar för arbetsflödet genom våra system. I framtiden kan vi se kvalitetsbrister och avvikelser i realtid, och det kommer att gå snabbare att fatta beslut. Förbättringsarbetet tar aldrig slut, utan är ett kontinuerligt arbete - som vi gör tillsammans med viktiga, strategiska samarbetspartner som Visolit är för oss. Och tillsammans ska vi skapa branschens bästa IT, avslutar Oskar.

 

Läs mer om Attendo: https://www.attendo.se